Jak připomněl jihočeský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, v minulém roce byla na území města zahájena kompletní rekonstrukce dvou sousedících mostů na komunikaci I/19. Jednalo se o most ev.č. 19-024 přes zátopní území a most ev.č. 19-025 přes řeku Skalici.

Podle původních předpokladů měly podle informací ŘSD práce na opravě obou mostních konstrukcí zahrnovat pouze částečnou rekonstrukci s provedením potřebných sanačních prací. „V průběhu stavby bylo nicméně zjištěno, že mostní konstrukce jsou v horším technickém stavu, než se očekávalo, a bude tak potřeba na obou mostech provést rekonstrukci kompletní," vysvětlil Adam Koloušek s tím, že oba mostní objekty byly postupně zcela zdemolovány a na jejich místě postaveny nové.

Po více než roce je nyní stavba dokončena a provoz na hlavním tahu už je opět veden oběma jízdními pruhy a ne pouze kyvadlově, jak tomu bylo dlouhé měsíce.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla stavební úpravy společnost COLAS CZ za cenu 31,7 milionu korun bez DPH.