Vánoční koncert pak opět spolu se sborem Fénix tradičně 27. prosince od 18.30 v kostele Narození Panny Marie v Táboře na Klokotech. V letošním roce oslavil sbor 30 let trvání a vypravil se také do Kostnice, kde se zúčastnil ojedinělého projektu trojnárodního pěveckého setkání.

„Společně se totiž ve městě na břehu Bodamského jezera, které je partnerským městem Tábora již 38 let, setkaly pěvecké sbory z Kostnice, Tábora a Paříže. Bylo to vyvrcholení kontaktů, které se započaly na dálku již v době covidových omezení před dvěma lety,“ uvedl sbormistr Domina Jakub Smrčka.

Jazzový sbor Amalgam z Paříže, pop-rock zpívající Chorohnenamen z Kostnice a všeobecně zaměřené Domino z Tábora sestavily program společného koncertu, který se konal v budově zvané Konzil u Bodamského jezera. Sál o 300 místech byl při sobotním koncertu 8. 10. zaplněn a četné publikum bylo pro účinkující sbory velkou vzpruhou, ale i závazkem.

Projekt se mohl uskutečnit také díky finanční podpoře programu bádensko-würtembersko francouzské spolupráce Nouveaux horizons, Domino získalo též podporu města Tábora z fondu partnerské spolupráce a podporu Česko-německého fondu budoucnosti.

close Domino Tábor oslavilo 30 let sboru a zve na vánoční koncerty. info Zdroj: Archiv sboru zoom_in Domino Tábor oslavilo 30 let sboru a zve na vánoční koncerty.

„Mohli jsme se tak vypravit s radostí do Kostnice. Hudba a píseň, když vychází ze srdce, překračuje hranice a spojuje národy. Je to stará a stále platná pravda,“ uzavřel sbormistr.