Popis Dobronic z roku 1928

Jeden z nejpěknějších výletů z Bechyně jest výlet na Dobronice. Nejbližší zastávka místní dráhy elektrické jest Smoleč, vzdálená od Dobronic 5 km, neb Čenkov , který však jest asi 6 km vzdálen. Skrývají se v půvabném zákoutí mezi lesnatými stráněmi a člověk toužící po přírodním romantismu a tichu samoty, nalézá tam plného uspokojení. Příkré stráně zde holé a skalnaté, onde porostlé hustými tichými lesy, hluboké strouhy a strže, rybníky, z nichž „Veliký“ v houští orobince hostí v podzimku hojně ptactva z dalekého okolí. Ponuré zříceniny starého hradu nad tichou Lužnicí, vše vábí duši přístupnou přírodním krásám.

Jak se dostat do malé vesnice u Bechyně? Možností máme hned několik. Záleží na tom, odkud cestujete. Můžeme vyrazit z Bechyně, odkud je to asi 5 kilometrů. Z Tábora po silnici si nechte tak dvacet minut a pak je tu ještě možnost jet z Tábora kanoí přímo po řece Lužnici. Obec poznáte podle gotického hradu spolehlivě už z hladiny řeky.

Místního rodáka přistihneme jak pilně shrabává listí na zahradě. „Narodil jsem se v Dobronicích, ale bydlím v Praze v paneláku. Tady trávím většinu času, protože jsem tu takzvaně prostorem neomezen. Do hospody ale nechodím, ačkoli jich tu je asi sedm. Dvě máme tady ve vsi a zbytek dole u řeky. Tam to tedy hučí hlavně o prázdninách, ale v poslední době je to i s vodáky slabší,“ míní muž, který chtěl zůstat anonymní.

Dobronice jsou vyloženě místem vhodným pro výlety a odpočinek. Nemusíte mít strach, že není kde složit hlavu. Přes léto tu provozují asi šest ubytoven, trempové mají na výběr i kempy. Nahoře ve vsi mají Dobroničtí možnost si třikrát týdně nakoupit, jinak tu ale funguje výpomoc mezi lidmi. Kdo nemá auto, stačí se domluvit se sousedem a ten rád pomůže.
Starosta obce Jiří Kodad si pochvaluje hlavně zdejší Sbor dobrovolných hasičů. „Hasiči tu udělají opravdu hodně. Vydělávají si na sebe sběrem železného odpadu a když pracují pro obec, zaplatíme jim třeba benzín. Letos na podzim si zrekonstruovali nové požární vozidlo, na které jsme jim přispěli malou částkou,“ udává starosta.


Nejstarší varhany
Pro milovníky historie se tu ovšem také něco najde. Gotický kostel Nanebevzetí Pany Marie ze 14. století stojí na nejvyšším místě v obci. Je odtud nádherný výhled dolů do údolí na řeku Lužnici. Památné jsou zejména kostelní varhany, které patří k nejstarším v Čechách. Zajímavostí je, že jejich měchy se nešlapou, ale tahají řemeny.
Další lahůdkou může být i kamenný gotický hrad ze 14. století, kterému dominuje 22 metrů vysoká kulová věž. Dobronickým ale hrad trochu leží v žaludku, protože ho mohou obdivovat pouze za plotem. Stojí totiž na soukromém pozemku Bechyňského panství a čeká už pár let na opravu. Památka je opředena několika legendami, z nichž povědomá může být třeba Legenda o zlém mlynáři, Dobronický Lhář nebo Dobronická nevěsta.
Dole na levostranném břehu řeky vás zaručeně zaujme sportovní a studijní centrum tří pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy. Hlavně od kostela si můžete všimnout zajímavého architektonického řešení stavby.

O obci

Obec Dobronice leží pět kilometrů od Bechyně a má několik částí. Papírna proti proudu řeky Lužnice, Dubí se rozkládá na návrší po produ řeky na pravém břehu, Ovčín, který najdete při cestě do Bechyně a nakonec Větrov. Jde o jednu z nejstarších českých obcí. Trvale přihlášených usedlíků tu žije kolem 113 , ovšem zajímavostí je, že zde napočítáme 114 čísel popisných. Dobronice u Bechyně jsou totiž oblíbeným místem pro prázdniny nebo víkendy, během kterých se počet obyvatel několikrát znásobí.