Vše se změnilo v roce 2020, kdy společnost C-Energy Planá koupila majoritní podíl Teplárny Tábor. Následovala náročná jednání mezi C-Energy Planá, společností BYTES Tábor, která vlastnila 48 % akcií Teplárny Tábor, a vedením Města Tábora. Výsledkem je, že se C- Energy Planá stala 100% vlastníkem společnosti Teplárna Tábor a.s. Městská společnost BYTES Tábor za prodej svého 48% podílu v Teplárně Tábor získala jako protihodnotu veškeré sekundární rozvody v Táboře včetně navazujících odběratelů.

Zjednodušeně lze říci, že společnost C- Energy Planá topí a ke koncovému spotřebiteli přivede teplo BYTES Tábor. To je strategické z hlediska určování ceny v příštích letech a do jisté míry jako pojistka proti monopolu zdroje tepla. Dále společnost BYTES získala strategicky umístěný majetek (kotelnu na Pražském sídlišti a výměníkovou stanici VS 32 na Sídlišti nad Lužnicí).

C-Energy Planá, moderní zdroj tepla

Již v tuto chvíli zajišťuje veškerou dodávku tepla pro centrální vytápění C-Energy Planá, jejíž zdroj vytápění patří bez nadsázky k nejmodernějším v České republice. Díky investicím do svého zdroje snížila C-Energy Planá od roku 2012 emise vypouštěné do ovzduší o 90 procent. I proto byly neekologické uhelné kotle v objektu Teplárny Tábor převedeny do záložního provozu a současné dodávky tepla jsou kompletně zajištěny ze zdroje v Plané nad Lužnicí.

Srovnání cen vč. DPH za 1 GJ tepla ukazuje, že cena tepla pro rok 2021 se vrací na úroveň v roce 2012:
2010 Kč 618,20
2011 Kč 630,30
2012 Kč 672,60
2013 Kč 683,93
2014 Kč 688,71
2015 Kč 688,71
2016 Kč 672,61
2017 Kč 672,61
2018 Kč 672,61
2019 Kč 713,03
2020 Kč 713
2021 Kč 673,30

,,Je to obrovský krok vřed. Konečně se nám podařilo vyřešit mnoho let zablokovanou situaci s Teplárnou Tábor. Má to hned několik výhod najednou. V tuto chvíli vytápí Tábor společnost C-Energy. Díky tomu jsme se zbavili hnědouhelného zdroje tepla v centru města a tím výrazně přispěli ke zlepšení ovzduší v Táboře. Zároveň došlo ke sjednocení majetků a společnost BYTES vlastní veškeré sekundární rozvody, což je strategická pojistka do budoucnosti. Ale co je z hlediska občanů nejdůležitější!? Výrazně se sníží cena tepla, a to v dnešní době zdražování téměř všeho považuji za velký úspěch a mám z toho velkou radost!“ říká k tomu místostarostka Michaela Petrová.

Společnost C-Energy Planá se zavázala v rámci transakce provést během 2 až 3 let na území Tábora konverzi primárních parních rozvodů na rozvody horkovodní. Díky tomu dojde k podstatnému snížení ztrát tepla, které se v současné době negativně promítaly do ceny tepla v Táboře.

Cena tepla klesne v závislosti na vlastnictví DPS (domovní předávací stanice) a připojení na BYTES Tábor nebo Teplárnu Tábor v rozmezí od 25 Kč do 108 Kč za 1 GJ.

BYTES Tábor má se společností C-Energy Planá uzavřenou 20letou smlouvu na odběr tepla s jasnými cenovými parametry, které stanovují mimo jiné i stropy navyšování ceny odebíraného tepla s ohledem na navyšování ceny vstupů při jeho výrobě a předpokládané inflaci. Znamená to, že BYTES Tábor může stanovit náklad na nakoupené teplo třeba za 10 let. To umožňuje stanovit pro odběratele takové ceny, které budou v dlouhodobém horizontu stabilní. Pokud se potvrdí kalkulační odhady nákladů stanovené pro rok 2021, budou prodejní ceny tepla od BYTES Tábor platné ve víceletém časovém měřítku.

Rodina ušetří 1200 Kč

Předpokládaná spotřeba tepla pro čtyřčlennou rodinu v bytě 3+1 za rok je odhadována na cca 30 GJ tepelné energie. V roce 2020 tak náklad této rodiny za vytápění byl 21 390 Kč (včetně DPH). V roce 2021 zaplatí díky snížení ceny tepla stejná rodina pouze 20 199 Kč (včetně DPH). Čtyřčlenná rodina v bytě 3+1 tedy ušetří přibližně 1 200 Kč za rok.