Návštěvníky čeká pestrý doprovodný program, jako například komentované krmení lvů pustinných, makaka jávského, medvěda hnědého nebo surikaty vlnkované. Spolu s veřejností oslaví v sobotu 11. srpna světový den lvů.

V sobotu 25. srpna ve 20.30 hodin se ti odvážnější nechají zlákat na noční prohlídku. Nedávno se zoo rozrostla o mládě sovice sněžní a zubra evropského.