Jak uvedl mluvčí táborský strážníků Pavel Šimek, pravděpodobně si neuvědomili, že svým jednáním ohrozili bezpečnost silničního provozu, neboť tudy v noci projíždějí vozidla integrovaného záchranného systému a autobusy městské hromadné dopravy. "Strážníci cyklisty z důvodu porušení zákazové značky zastavili s úmyslem projednat s nimi přestupek na místě a zároveň jim vysvětlit, že by tato situace nenastala, kdyby k jízdě užili souběžně vedoucí stezku pro chodce a cyklisty," přibližuje.

Při verbální komunikaci však zasahující strážníci navíc zjistili, že jsou oba cyklisté patrně ovlivněni alkoholem. "Analyzátor alkoholu v dechu Dräger toto podezření jen potvrdil, naměřené hodnoty 0,86 a 1,36 promile budou podkladem pro následující správní řízení, které tyto řidiče nemotorových vozidel čeká," zdůrazňuje Pavel Šimek s tím, že v případě prokázání viny jim za tento přestupek hrozí pokuta až do 20 tisíc korun.

Neřesti Táboráků objektivem fotoaparátu. Uzavírku jordánské hráze stále někteří řidiči nerespektují. Smí sem jen autobusy, vozy stavby a záchranářů.
V zákazu na jordánské hrázi načapali strážníci stovky řidičů. Jednoho opakovaně

Kuriózní na tomto případu je zejména ten fakt, že přitom mohli využít již zmiňovanou souběžně vedoucí stezku pro chodce a cyklisty fungující i během uzavírky.

Deník již dříve informoval o problematice porušování zákazu vjezdu v obou směrech přes jordánskou hráz. Řidiči motorových vozidel riskují uložení pokuty na místě až do výše dvou tisíc korun. Od 12. dubna do 8. srpna tu strážníci zjistili na 428 přestupků, z toho jeden řidič riskoval a nechal se pokutovat hned dvakrát.