Když se sejdou advokát, politický pracovník, technik, dělník, projektant, programátor, ekonom, projektový manažer, zaměstnanec města, místostarostka, ředitelka odboru Správy státních hmotných rezerv a vedoucí oddělení veřejné diplomacie Nizozemského velvyslanectví v ČR…

Komunální volby
Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není přípustné.
Volit proto nemohou ani lidé hospitalizovaní v nemocnici, pokud nemají v okrsku, kde se nemocnice nebo jiné zařízení nachází, dlouhodobý pobyt.
Člen volební komise si přijde na 1 800 korun, předseda na 2 200 a zapisovatel na 2 100 korun.

To není začátek špatného vtipu, ale výčet povolání těch, kteří vedou dvanáctku táborských stran do podzimního volebního boje. Podívali jsme se na zoubek statistikám, které udávají, kolik kandidátů z jakých profesí se pouští do voleb v celém táborském okrese.

Co se týče zajímavostí ohledně povolání uvedených na kandidátkách, zaujme v Táboře například Komunistická strana Čech a Moravy, která má největší počet kandidátů v důchodu. Celkově na Táborsku kandiduje 9,19 % důchodců, což se nijak zásadně nevymyká ani krajskému, ani celorepublikovému průměru.

Značnou výjimkou je v tomto směru kandidátka chotovinského hnutí Perspektiva. Věk většiny jejích kandidátů se totiž pohybuje okolo dvaceti let. Drtivá většina kandidátů na Táborsku je také bez politické příslušnosti - 88,88 %.V Táboře za stranu Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura kandidují čtyři strážníci městské policie, což u místostarostky Michaely Petrové (jinak též číslo 1 na kandidátce JiNAK!) vyvolalo značné pobouření.

Ve Veselí nad Lužnicí zase postavily ženy svou vlastní kandidátku: Ženy pro město. Vede ji Monika Škrdlová, která v roce 2010 založila místní skupinu Českého červeného kříže.