Trable s výkopy a uzavírkami silnic z velké části k prvnímu říjnu skončily. Zavřená zůstává jediná ulice – Bezručova.

„Je ale pravda, že některé práce nám zůstávají na příští rok. Týká se to Starého města, kde nás čekají dvě ulice, pak některé úseky mezi Růžovou ulicí na Žižkovým náměstím a kolem Parkán,“ upřesnil postup šéf investorské společnosti Vodárenská společnost Táborsko Milan Míka.

Stavba se ještě přesune do lokality kolem bývalého Otavanu a sběrného dvora v Klokotech. Jak však Míka ujistil, tady se výkopy povedou mimo veřejnou komunikaci. Jen u sběrného dvora budou muset vytvořit náhradní cestu, aby se do něj občané mohli dostávat.

Významnou změnou pro běžný provoz v Táboře je především otevření Údolní a Lužnické ulice.
„Je důležité, že už je ulice průjezdná v obou směrech, protože všechno se pak vedlo Budějovickou, a ta tak byla stále plná aut a neprůjezdná stejně jako Ústecké předměstí,“ hodnotí Věra Zbortková z Husovy ulice. Pro stavbu měla pochopení, říká, že ani nepoznala, že by se jí do bytu více prášilo nebo že by ji obtěžoval hluk strojů.

V Údolní ulici ale budou do konce listopadu ještě dvě lokální omezení, a to u vstupu do štol. Tady se stále bude pro řízení přednosti používat semafor.
„S otevřením těchto ulic se do nich ale každopádně vrací i nákladní doprava,“ upozorňuje vedoucí odboru dopravy Štěpánka Voráčková, „také úpravy povrchů rozkopaných ulic se budou provádět postupně.“

K poslednímu září skončilo celkem 16 staveb. „Posouvá se ale finální dokončení štoly stejně jako tří zmíněných podprojektů, na které budeme muset vypsat nové výběrové řízení,“ dodal Míka s vysvětlením, že na těchto stavbách naskočilo nečekaně mnoho změn. Jakmile jejich objem překročí 20 procet oproti původnímu projektu, ze zákona musí investor hledat zhotovitele znovu.

Z miliardového úvěru, který uzavřela VST s bankou, se bude v příštím roce financovat i rekonstrukce čistírny odpadních vod za zhruba 150 milionů. Z 80 procent ji podpořila dotace z programu životního prostředí.

Akce za miliardu. S obnovou kanalizace se začalo loni na jaře ražbou štoly u Jordánu. Vodárenská společnost na financování uzavřela dlouhodobý miliardový úvěr. EU poskytla 7,7 milionu eur. Akce zahrnuje ražbu dvou štol téměř kilometr dlouhých a další 22 dílčích staveb pro obnovu kanalizační sítě.