V tomto třídícím centru příchozí sdělí informace a dojde k předběžnému zařazení do jedné ze tří skupin. Každý pacient dostane na ruku identifikační pásek příslušné barvy. Každá ze skupin pacientů rozdělená dle barev (zelená, žlutá a červená) má přesně stanovený prostor pohybu po nemocnici a stejně tak i vchod do budov.

Pacienti bez pásky na ruce se nedostanou do žádné budovy a budou nasměrováni na třídící centrum.

Boční vstup do pavilonu akutní medicíny (porodnice a ostatní) využívají pacienti s červenou nebo žlutou páskou odeslaní z třídícího místa. Zde budou pacienti ošetřeni ve specializované (infekční/respirační) ambulanci.

Všechny vchody do budov jsou jednosměrné s možností východu ven. Vchod do pavilonu akutní medicíny (od autobusové zastávky) je otevřen obousměrně, ale ve vchodu pracovník nemocnice kontroluje všechny příchozí, zda mají na ruce zelený pásek z třídicího centra.

Pacienti přijíždějící sanitkou budou tříděni stejným způsobem. Pacienti přijíždějící vlastním automobilem musí taktéž projít třídícím centrem.

Do budovy následné péče a psychiatrie se pacienti dostanou jen na zazvonění nebo po telefonické domluvě. Návštěvy, eventuálně doprovod pacienta v mimořádných situacích musí taktéž projít třídicím centrem.

Osoby, které si přijedou vyzvednout pacienta, si toto domluví předem na příslušném oddělení a dotyčný pacient bude přivezen k hlavnímu vstupu a tam bude předán.

Na chodnících i silnicích jsou naznačeny směrovky k jednotlivým vchodům podle barev náramků.

Jestliže u zavřeného vstupu nebude pracovník nemocnice, pacient si zazvoní na příslušnou ambulanci pomocí domácího telefonu.

Hala a obslužná chodba za chirurgickými ambulancemi v pavilonu akutní medicíny je provizorně fyzicky rozdělena tak, aby nedocházelo k promíchání pacientů s a bez podezření na COVID-19.

Třídící centrum pracuje non-stop.