Planá nad Lužnicí chce za peníze z dotace pořídit kamery.
„Smyslem krajského programu, určeného pro obce do pětadvaceti tisíc obyvatel, je podpořit projekty, zaměřené zejména na snižování majetkové a násilné kriminality a na eliminaci kriminálně rizikových jevů,“ vysvětlila mluvčí Jihočeského kraje Maria Ptáčková.
V Plané nad Lužnicí na vypsání podobného dotačního titulu čekali jako na smilování. „Rádi bychom za peníze z grantu pořídili kamerový systém, který by mohl výrazně napomoci bezpečnosti ve městě,“ sdělil plánský tajemník Antonín Koliha. Monitorovat riziková místa ve městě by měly čtyři kamery. Náklady na pořízení systému se pohybují okolo čtyř set tisíc, Plánští však budou rádi za každou korunu. „Pokud by to nevyšlo, budeme sledovat další možnosti, kde bychom mohli s naším projektem uspět,“ dodal Koliha.
V případě investičních projektů bude kraj pouze žádosti přijímat a předběžně je hodnotit, zatímco o samotném přidělení dotace bude rozhodovat ministerstvo vnitra. Minimální výše možné dotace na investiční projekt je 40 tisíc korun a maximální 350 tisíc korun, přičemž spoluúčast obce musí činit 20 procent celkových nákladů na jeho realizaci.
Stejná spoluúčast žadatele je předpokladem i při realizaci neinvestičních projektů, kde minimální možná dotace je 10 tisíc a maximální 250 tisíc korun. Posouzení a rozhodnutí o přidělení dotací na neinvestiční projekty bude v plné režii kraje.
„O grantu víme a zatím jsme ve fázi jakéhosi rozpracování. Pokud bychom peněz z dotace využili, zaměřili bychom se na práci s mládeží,“ informoval starosta Jistebnice Vladimír Mašek.
Podávat žádosti je možné do konce ledna. Více informací o grantu lze najít na webových stránkách kraje.