Členům komise totiž náleží odměna 1300 korun, zapisovateli 1500 korun a předsedovi komise 1600 korun. Novinkou letošního roku je, že obce mohou využít pomoc ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na úřadu práce. Na Táborsku nemají ale o takovou výpomoc zájem. Místa v komisích si lidé drží léta a jsou již vesměs plná.

„Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli však na mzdu nebo plat. Plátce odměny (tedy obec) není v postavení zaměstnavatele a nemá oznamovací povinnost. Stejně jako dotyčný pracovník, který se rozhodne nominaci do komise přijmout," upřesnila tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

Členové komisí nejsou tedy povinni odvádět ani pojistné na správu sociálního zabezpečení z odměn vyplacených za tuto činnost. I uchazeč o zaměstnání, kterému se poštěstilo najít takovou „brigádu", může i nadále pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Obvykle ale mají zájemci smůlu. Při sestavování komise mají totiž přednost příslušníci politických stran a lidé, kteří již v minulosti za stolem zasedli.

Jak sdělil Táborskému deníku předseda oblastního sdružení za ODS Jaroslav Zvěřina, do komise vybrali osvědčené uchazeče. „Nějaký konkurz nebo něco podobného jsme nevypisovali. To se ani nedělá. O zájemce nebyla nouze. Do komise se dostali členové strany, ale i studenti či senioři. Dávali jsme přednost lidem, o kterých víme, že jsou spolehliví. Jak se říká: osvědčené značky."

I výběr za TOP 09 byl podobný: „Zhruba polovina lidí jsou členové TOP 09 a samozřejmě jsme nabírali i zájemce zvenčí," řekl předseda regionální organizace Karel Nezveda.

Zaregistrované politické strany, hnutí či koalice si mohly do každého volebního okrsku, kterých je jen v Táboře 41, přihlásit vždy jednoho člena. Pokud strany místa jim vyhrazená v komisích neobsadí, osloví radnice občany, kteří o to projeví zájem. Podle Vladimíra Helmy z táborského odboru vnitřních věcí, město doplní jen minimální počet míst. „Dnes vyprší termín, do kterého mohly strany dosazovat své členy. Zájemci z veřejnosti byli, ale ve většině jsou místa rozebraná."