Týká se úplně všech a nikoho nevynechá. Řeč je o Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které odstartovalo již tuto sobotu. Komisaři začali vhazovat do schránek letáky o sčítání a také lístečky s navrhovaným termínem návštěvy. Od 7. do 20. března pak budou do domácností nosit sčítací formuláře.
Letos poprvé se rolí komisařů ujmou poštovní doručovatelé. Na jihu Čech jich do terénu vyrazí 606. K nim se přidá ještě 87 komisařů Českého statistického úřadu. Ti budou mít na starost i sčítání v domovech pro seniory, nemocnicích nebo hotelech.

„Lidé si mohou předem zjistit, kdo je jejich komisařem. Jména včetně kontaktů budou vyvěšena na úředních deskách obcí,“ připomněla Dana Špilauerová, vedoucí sčítání lidu v Jihočeském kraji. Při návštěvě pak každý komisař předloží průkaz, jeho poznávacím znamením bude také modrá brašna s velkým žlutým logem České pošty.

Komisaři roznáší tři druhy formulářů – zelený sčítací list osoby, který dostane každý člověk v domácnosti, žlutý bytový list, který je společný pro celou domácnost, a oranžový domovní list, který dostanou pouze majitelé nebo správci domů.
Vyplněné formuláře mohou lidé odevzdávat od 26. března, přičemž podstatným okamžikem je půlnoc z 25. na 26. března. K němu se musí vztahovat všechna uvedená data. To znamená, že pokud se miminko narodilo pět minut před půlnocí, do sčítání se započítává, pokud přišlo na svět až po půlnoci, uvádět se nebude.

Tiskopisy lze odevzdat třemi způsoby. Komisař se s každým obyvatelem předem domluví, který mu nejvíce vyhovuje. Letošní novinkou je elektronické vyplnění na stránkách www.scitani.cz. „I k tomu ale musíte nejdřív mít papírové formuláře. Jsou na nich unikátní přístupové kódy k webové aplikaci,“ zdůraznila Špilauerová.

Důraz kladou statistici na bezpečnost. Elektronické formuláře proto nebude možné uložit a lidé se nemusí bát ani zneužití svého jména a rodného čísla. Tyto údaje se uvádějí kvůli identifikaci, záhy však budou odstraněné a zpracují se již anonymní data.
Velkou změnou oproti poslednímu sčítání je, že se statistici již neptají na váš majetek a nově zjišťují faktické bydliště namísto trvalého. „To má značný význam například pro starosty, kteří plánují služby MHD nebo kapacity školek. K tomu potřebují vědět, kolik lidí v jejich městě skutečně žije,“ vysvětlil Jan Honner z Českého statistického úřadu.

Výsledky sčítání dále využijí hasiči při zpracovávání krizových plánů, ministerstvo zdravotnictví při objednávání očkovacích vakcín, podnikatelé a firmy při otevírání nových poboček nebo Evropská unie při rozdělování dotací. „Proto potřebujeme, aby nám lidé dali správné údaje,“ doplnil Honner.

Praktické rady ke sčítání

Kdy sčítání začne?
V sobotu 26. února začali komisaři vhazovat do schránek informační leták a lísteček s termínem, kdy přinesou formuláře. Návštěvu naplánují na pracovní den v době od 16 do 20 hodin nebo na víkend.
Co když mi termín nebude vyhovovat?
Pokud vás komisař nezastihne, vhodí do schránky lísteček s druhým termínem návštěvy. Pokud by vám ani ten nevyhovoval, můžete jej změnit na bezplatné telefonické lince 800 87 97 02. Když tak neučiníte a komisař vás ani napodruhé nezastihne, najdete ve schránce informaci, že si můžete formuláře až do 14. dubna vyzvednout na sběrném místě.
Musím formuláře převzít osobně?
Formuláře předají komisaři rodině vždy osobně proti podpisu. Za celou domácnost je ale může převzít jedna osoba starší patnácti let.
Musím pustit komisaře do bytu?
Ne. Formuláře můžete převzít mezi dveřmi, u zahradní branky nebo na chodbě. Žádný komisař nemá právo požadovat vstup do vašeho bytu.
Co když vůbec nebydlím na trvalém bydlišti?
Komisaři půjdou do všech domácností v zemi, včetně rekreačních objektů. Potkají vás tedy tam, kde se skutečně nacházíte. Z tohoto pohledu není trvalé bydliště důležité.

Jak odevzdat vyplněné formuláře?
Formuláře můžete odevzdat komisaři v předem domluveném termínu nebo je vyplnit v elektronické podobě na internetových stránkách www.scitani.cz. Třetí možností je odeslání do P. O. Boxu ČSÚ. Pokud si vyberete tuto variantu, komisař vám předá obálku s předtištěnou adresou. Poštovné neplatíte.
Musím formulář vyplnit sám?
Ne, například za seniory nebo děti může tiskopis vyplnit člen rodiny.
Co když potřebuji s něčím poradit?
Můžete se obrátit na bezplatnou linku 800 87 97 02. Ta bude v provozu od 26. února do 20. dubna každý den od 8 do 22 hodin.