Borotínskou expedici jsme tentokrát odstartovali v místní škole. Dělají tu totiž všechno proto, aby sem přilákali co nejvíc dětí. A zatím se zdá, že se jim to daří.

„Máme tady skvělý basketbalový tým. Hrajeme druhou nejvyšší ligu. Kvůli tomuto sportu sem dojíždějí i děti z Tábora nebo z Čekanic,“ pochlubil se ředitel školy Josef Kubeš.

Pro děti z nespádových obcí nabízí škola navíc službu k nezaplacení. „Dostali jsme bezúplatně od policie osobní vůz, kterým sem vozíme šest dětí z jiných vesnic. Rozvoz zajišťuje náš bývalý žák. Už o nás ale projevily zájem další rodiny, takže nám auto přestává stačit. Tlačíme na starostu, aby koupil osmimístnou dodávku,“ naznačil ředitel Kubeš.

Lidem se v Borotíně žije dobře. Hodně se tu staví. V městysu mají dvě hospody, poštu i obchod. A to nejen s potravinami. Sortiment textil, obuv a galanterii oceňují prý nejvíce maminky s dětmi.

„Snažíme se zákazníkům vyhovět. Když něco není, objednáme,“ ubezpečila prodavačka Jana Hrdinková, která do Borotína dojíždí z nedalekého Boratkova.

Z města za přírodou

Z velkých měst se sem stěhují lidé za klidem a krásnou přírodou. „Původně pocházím z Kladna a sem jsem se přistěhoval před dvěma lety z Tábora. Je to k nezaplacení. Klid, nikam se tu nespěchá a základní věci, které potřebujeme k životu, tu najdeme. A co neseženu tady, dovezu si z Tábora, kde pracuji,“ shrnul František Mládek.

Leona Králíková si našla v Borotíně i zaměstnání. Prodává v místní Jednotě.

„Většinou si tady vystačíme. Chodí sem nakupovat místní ale i Pražáci, kteří mají v Borotíně chalupy a chaty. Čilý ruch je tady i přes zimu. Lidé přes nás jezdí na Monínec a využívají hojně i běžkařské trasy, které tu jsou profesionálně upravené,“ líčí prodavačka. Jediné, co tu postrádá, je více spojů do Tábora.

„Dopravní obslužnost se po jednání s Comettem dost zlepšila. Ve všední dny jezdí do Tábora šest autobusů a jeden k vlaku do Sudoměřic. Přes víkend tu jedou dokonce dva přímé spoje do Prahy,“ reagoval starosta městyse Antonín Brož.

Nalákat mladé

Borotín dělá všechno proto, aby se sem stěhovali mladí. Cena vodného a stočného patří k nejnižším na okrese, stavebník má vodu po dobu stavby první tři roky úplně zadarmo.

„Už nám jen chybí schválit nový územní plán a sehnat dotace na zasíťování nové lokality pro výstavbu rodinných domků,“ shrnul starosta.
Mladé rodiny se o svoje ratolesti bát nemusí. V mateřské škole má Borotín už čtyřicet dětí a už podruhé ji bude přistavovat.

Postarat se chce městys i o svoje seniory. „Rádi bychom přestavěli jeden objekt na dům s pečovatelskou službou. Po domovech seniorů máme zhruba deset našich obyvatel, dalších deset by v blízké budoucnosti péči potřebovali. Projekt už máme a chceme zažádat o dotaci,“ informoval Antonín Brož.

Ani o sportovní vyžití není v Borotíně nouze. Dokladem je moderní sportovní hala, kterou využívají i přespolní. Nejenže také vede přes Borotín jedna z tras tradičního pochodu Praha – Prčice, ale městys je také součástí tras Greenways Čertovo břemeno. Tyto zelené stezky jsou složeny z cykloturistických tras, zimních lyžařských stop, pěších turistických tras, naučné stezky Nadějkovsko, křížové cesty z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdaleny a systému výletů za kapličkami Českého Meránu.

Současnost

V Borotíně je základní a mateřská škola se školní stravovnou, zdravotní středisko s ordinací obvodního lékaře, rehabilitační zařízení a masér. Jednou týdně zde ordinuje dětský lékař. Od ledna 1991 se do Borotína vrátila matrika. Najdete tu poštu s Poštovní bankou, knihkupectví, nákupní středisko, smíšenou soukromou prodejnu, prodejnu textilu a obuvi, dvě restaurace . Od července 1998 je v provozu sportovní hala s ubytovnou hotelového typu pro 46 osob. V sousedství je fotbalové hřiště. Obec má nový veřejný vodovod, kanalizaci splaškových vod a čistírnu odpadních vod. Staví se inženýrské sítě pro novou výstavbu. V současné době se tu značně rozvíjí výstavba rodinných domků.

Z dějin Borotína

Borotín patří mezi nejstarší obce Táborska. Ve 14. století je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Kolem tvrze, která stávala zřejmě v místech dnešního kostela, vyrostla osada a v ní byl ve 14. století založen kostel.

Na sklaním ostrohu nad potokem Tismenicí vystavěli majitelé strážní hrad, což je dnešní zřícenina vodního hradu s názvem Starý zámek. Osada a hrad měly důleživou funkci na staré zemské cestě z jižních Čech přes Borotín, Mezno a Miličín, dále na sever k Benešovu a Praze.

Roku 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Z konce 14. století se zachovaly doklady o tom, že měl také právo útrpné. Šibený vrch poblíž obce připomíná místo, kde stávala šibenice. Malebnou atmosféru jihočeské obce podtrhují usedlosti s barokními štíty na borotínském rinku. Na domě čp. 3 je umístěna pamětní deska učitele a hudebního skladatele Jana Evangelisty Kypty (1813 – 1868).

Zřícenina hradu

Historie zříceniny hradu Borotín zvaného též Starý zámek sahá až do první poloviny 14. století, kdy byl založen na skalním ostrohu nad potokem Tismenici. V historických pramenech se hrad poprvé uvádí k roku 1356 v predikátu Vítka z Borotína, který pocházel z jedné z větví nejmocnějšího jihočeského rodu Vítkovců, pánů z Landštejna, a který je i možným zakladatelem hradu. V držení jeho potomků zůstal pak hrad ještě téměř celé století.

Historická mezera

Mezi dalšími majiteli hradu figuroval Mikuláš z Landštejna a Borotína či Jan Malovec z Pacova. Hrad poté mizí z písemných pramenů až do počátku 17. století, kdy jej roku 1613 potomek Jana Malovce Pavel prodává Kryštofu Vojkovskému z Milhostic.

Jeho synové se zapojili do stavovského povstání a odplatou jim byl hrad i dvůr vypleněn a vypálen. Po bělohorské porážce byl Vojkovským hrad s dvorem, pivovarem, městečkem Borotínem a příslušnými vesnicemi konfiskován a prodán Polyxeně Lobkovské z Pernštejna. Ještě v tomtéž roce se v další zprávě hrad popisuje „toho jest toliko jméno a zdi bez krovu zbořené, dvůr všechen spálený“.

Dnešní zřícenina je volně přístupná. Najdete tu také pamětní desku, která připomíná návštěvu Karla Hynka Máchy. Hrad se stal také kulisou natáčení pohádky Honza málem králem z roku 1976, v jeho okolí se točily také scény z filmu Do nebíčka.