Tématem letošních Dnů zdraví byla podpora nekouření a varování před škodlivostí návykových látek. „Vzhledem k tomuto tématu tu máme kufr, který znázorňuje poškozené orgány od alkoholu a návykových látek. Máme zde také speciálně vyrobenou panenku, které necháme vykouřit cigaretu a do indikační ampule odchází nečistoty z vykouřené cigarety. Dále si mohou lidé vyzkoušet brýle simulující opilost nebo si nechat změřit tlak,“ prozradila nabídku stánku Střední zdravotnické školy Tábor učitelka Jana Ondřejová.

Na první pohled upoutal zájemce o zdraví životní styl stánek ve tvaru plic. Ten patřil projektu Onkomaják, kde se mohli lidé dozvědět velmi důležité informace o prevenci rakoviny plic a střev. Největším stánkem se mohlo pochlubit město Tábor, které zde prezentovalo svůj projekt Zdravé město Tábor a kontaktní centrum pro seniory.

„Děláme různé akce, semináře a besedy pro seniory a vystavujeme senior pasy, jejichž prostřednictvím čerpají různé slevy a výhody. Hlavně mohou přijít přímo do centra a popovídat si mezi sebou,“ promluvila o jeho funkci zaměstnankyně centra Jana Kabíčková.

Dále zde měly své stánky Fokus Tábor, který šířil osvětu a bořil mýty o duševních nemocích prostřednictvím výstavy. Zapojila se i Jóga v denním životě, která propagovala blahodárný vliv jógy nejen na duševní zdraví. Své stánky zde měly i další sportovní organizace např. SK Kotnov, který si pro děti připravil malý orientační běh nebo také Hard Work Gym Peta, která nabízí sportovní vyžití od Squashe až po kickbox.
Své aktivity také nakonec představily Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Svaz postižených civilizačními chorobami a Svaz diabetiků Tábor. „Chceme lidi vytáhnout od televizních obrazovek a dokázat, že i lidé s cukrovkou mohou aktivně žít,“ vysvětlila myšlenku Svazu diabetiků Tábor jeho předsedkyně Anna Slunečková.

Simona Jedličková