Druhý dubnový den patří Světovému dnu informovanosti o autismu. I tentokrát uspořádalo občanské sdružení APLA Jižní Čechy, ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor informační výstavu na téma autismu.

Expozice bude k vidění v prostorách knihovny po celý měsíc. V pátek odpoledne navíc bude v předsálí oddělení pro dospělé přítomna sociální pracovnice APLA, která bude zájemcům odpovídat na jejich dotazy. Zároveň bude připravena prezentace informačních materiálů a odborné literatury o problematice poruch autistického spektra.

Ačkoli jsou poruchy autistického spektra v dětské populaci četnější než například Downův syndrom, rakovina či cukrovka, stále nejsou v povědomí laické a často ani odborné veřejnosti dostatečně známy. Podle nejnovějších výzkumů je prevalence poruch autistického spektra v populaci vypočítána na 0,9 procent. To znamená, že devět dětí z 1000 trpí jednou z poruch autistického spektra.

Jedná se o vrozené neurovývojové postižení mozku, které zasahuje mozek dítěte v mnoha oblastech. Nejmarkantněji se projevuje v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

„Jednodušeji řečeno, dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Má potíže s komunikací, navazováním vztahů, orientací v čase i prostředí. Autismus však neznamená být sám“, říká předsedkyně APLA Lucie Jirků. V ulicích Tábora se bude zároveň konat anketa k problematice autismu.

David Peltán