Kompletní rekonstrukci financoval Jihočeský kraj a předcházela jí důkladná příprava. „Naším záměrem bylo vytvořit noblesní prostor s jednotným architektonickým konceptem, který ctí původní materiály i svou podstatu. Vytvořit místo, kde budou návštěvníci s radostí trávit čas před představením a sdílet své zážitky po něm,“ vysvětlila ředitelka Linda Rybáková.

Změn se tak dočkala vstupní hala, kavárna, foyer, výstavní síň i toalety. „Snažili jsme se o jednotnou architektonickou koncepci řešení interiéru,“ upřesnil architekt Martin Kraus.

Renovace se proto zaměřila na využití původních prvků u dveří, zrcadel, mramorové podlahy, zábradlí i obložení sloupů. Divadelní kavárna a bar se rozšířily. V podhledu kavárny je pak u baru zakomponován notový zápis skladby Oskara Nedbala.

„Chtěli jsme dosáhnout toho, aby návštěvníci dříve přišli a později odešli,“ zdůraznil Martin Kraus. Jedno čelo výstavní síně je nově prosklené. „Když půjdete ze šatny, tak uvidíte, co se v síni odehrává. Prostor se tím značně odlehčil,“ uvedla Linda Rybáková.

Rozšíření se dočkal také světelný park. „I zde jsme se navrátili k původnímu tvaru světel z 60. let,“ prozradila Linda Rybáková. Divadlo také získalo novou vzduchotechniku.

Letos chce divadlo zadat vypracování rekonstrukce staré budovy z roku 1887. Ta nebyla nikdy kompletně renovovaná a k poslední větší opravě došlo ve 30. letech minulého století.

„Už jsme o tom začali jednat s vedením města,“ potvrdila ředitelka. Přímo před divadlem se už brzy nebude parkovat, rozšíří se zde chodník a přibudou lavičky. Přidá se také osvětlení a vznikne tak pomyslné náměstí. Úprava je plánována na léto.

Divadlo se po půlroční rekonstrukci otevře divákům 21. února v 17.30 hodin slavnostním zahájením sezony.