Novodobá část se v roce 2020 dočkala rekonstrukce za zhruba 35 milionů, díky níž si diváci mohou užít zcela nové přízemní prostory vstupní haly, foyer, šaten, toalet, pokladny, galerie i kavárny. "Rekonstruováno bylo celkem 1200 metrů čtverečních plochy divadla," upřesnila při příležitosti znovuotevření ředitelka Linda Rybáková.

Podle vyjádření místostarosty Martina Maredy by se měla dočkat rekonstrukce i část patřící městu. "Městská budova je v podstatě před rekonstrukcí. Minulý rok jsme na radě města schválili studii proveditelnosti a stavebně technický průzkum dovadla, který by nám měl říct, co vše je třeba v historické části divadla provést za rekonstrukci a v optimálním případě rekonstrukci i nějakým způsobem etapizovat. Je totiž možné, že rekonstrukce bude finančně značně náročná," uvedl místostarosta. Studie proveditelnosti by měla být hotová do konce května či nejpozději června.

Divadlo Oskara Nedbala ve čtvrtek večer zahajuje sezonu. Nabídne kulturu i akrobacii.
Divadlo Oskara Nedbala zahajuje sezonu. Nabídne kulturu i akrobacii

"Nyní je ale primární rekonstrukce jeviště a jevištních technologií. Jeviště je ve společném majetku města Tábora a Jihočeského kraje. Rekonstrukce jeviště musí být dělána najednou. Ředitelka divadla Linda Rybáková také žádá o vybudování výtahu pro nakládky a vykládky materiálu pro divadelní představení," dodal místostarosta.

V současnosti totiž musí vozidla převážející divadelní rekvizity parkovat v Divadelní ulici, což přináší značné dopravní komplikace. "Dopravní obslužnost divadla je v současné době opravdu problém," přiznal místostarosta.

Socha Torzo psa od Adama Velíška změnila prostor před Divadlem Oskara Nedbala v Táboře v rámci projektu Umění ve města 2022.
Umění ve městě překvapuje i v Táboře. Betonoví psi hlídají divadlo

Táborští radní schválili zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci jeviště a jevištních technologií na základě studie, které již ředitelka divadla připravila. Na této rekonstrukci by se mělo podílet město společně s krajem. Stará budova dosud komplexní rekonstrukcí neprošla. „Žádná podstatná oprava v ní nebyla od roku 1937. Potřebuje nové rozvody i interiér, který už dnešním podmínkám nevyhovuje,“ dodal místostarosta. Jevištní technologie pak byly vybudovány v 60. letech minulého století.

V poslední době byla opravena fasáda divadla ze strany Palackého ulice, strana z Divadelní ulice na novou fasádu teprve čeká. Mělo by dojít také k rekonstrukci střechy. Do tří předchozích výběrových řízení se nikdo nepřihlásil. "Nyní to však vypadá, že bychom zhotovitele střechy už měli mít. V následujících letech nás čeká řada oprav, první vlaštovkou by měla být rekonstrukce jeviště, včetně plošiny pro dodávky," uzavřel Martin Mareda.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře.
Divadlo Oskara Nedbala čeká další rekonstrukce. Tentokrát historické budovy

Předpokládané náklady na vybudování plošiny by se měly pohybovat kolem tří milionů, celkové náklady na rekonstrukci, včetně kompletní opravy jevištních táhel, by se měly šplhat na cenu kolem 26 milionů. Podílet by se na nich však kromě města měl i kraj.