Jeho oblíbenou destinací je nedaleké Rakousko, kam vyráží za lezením, ale i na skialpy či turistiku. Pořádá také lezeckovodácké závody Krumlovský Horák, které se konají každoročně v lokaci Český Krumlov a Zlatá Koruna. Díky jeho přičinění je povoleno lezení na Havraní skálu přímo v srdci středověkého centra zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.

Co obnáší správcovství, které skalní masivy spravujete? Proč je tato činnost důležitá?
Správce skalních oblastí má na starosti stav fixního jištění a jeho údržbu. Stará se taktéž o prostor pod skálou, kvůli bezpečnému pohybu parťáka, který jistí prvolezce. S tím souvisí i průběžné odstraňování volných bloků a kamenů, které by mohly ohrozit jak lezce, tak ostatní lidi pohybující se pod skálou. Dále pak vede evidenci lezeckých cest v databázi skal ČR (https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/).

Vše zastřešuje tzv. Oblastní vrcholová komise, které jsem předsedou a je složena ze 16 správců v jižních Čechách. Ti jsou pravidelně proškolováni Českým horolezeckým svazem a jejich práce je motivována pouze osobním nadšením a smyslem pro zodpovědnost, bez nároku na odměnu. V souvislosti s tím bych chtěl podotknout, že lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika a lezci by měli být schopni správně odhadnout své možnosti, s ohledem na stav skály, a přizpůsobit tomu své jednání. Neměli by spoléhat na to, že správci zajistí stoprocentní bezpečnost – není to v jejich silách. Já sám mám na starosti skalky v okolí Českého Krumlova – Barevná skála, Havraní skála, Nultý špic, Rohanovský vrch a Ktiš, takže dobře vím, jak je to náročné.

Pokud by se chtěl někdo začít věnovat lezení, na koho se má obrátit?
Obrátit by se můžou na vedoucí jednotlivých horo-oddílů, kteří mají ve svých řadách vyškolené instruktory Českým horolezeckým svazem. Pak také funguje mnoho komerčních akreditovaných horo-škol. Vše lze najít na internetu.

Pro koho je tato aktivita (sport) vhodný? Od kolika let například děti, do kolika let, když se člověk cítí zdráv a vitální?
Lezení je vhodné pro všechny zdravé lidi, kteří se nebojí výšek. A ze zkušeností vím, že i na to se dá časem zvyknout. Pro děti fungují lezecké kroužky od 5 let. A pro lezce – důchodce žádná hranice neexistuje. Spíše, než na věku záleží na zodpovědnosti a zkušenosti vašeho parťáka, protože ten má v danou chvíli váš život a zdraví ve svých rukou.

Jaká je základní výbava lezce? Je třeba mít i dobrého parťáka?
Ano, jak jsem již uvedl, základní výbava lezce je zodpovědný a zkušený parťák, popř. instruktor. Na sebe pak sedák, lezečky, odsedka, jistítko a přilba jako úplné minimum. Společné lano, expresky, karabiny, vklíněnce a friendy můžete použít ve dvojici.

Jaké jsou zajímavé nebo zásadní lokality v Jihočeském kraji? Které jsou nenáročné a které naopak už pro zdatné lezce? Máte nějakou oblíbenou lokalitu a proč?
Mezi ty náročnější skalní oblasti, kde se neobejdete bez vlastního jištění, patří Jickovice u Písku a Sokolčí u Kaplice. Dále pak tradiční oblast Domoradické skály u Českého Krumlova, ve které počátky lezení sahají do 70.let minulého století. Naopak poměrně mladá skalní oblast „vyrostla“ u Bechyně - Židova strouha, kde si přijdou na své jak zkušení lezci, tak ty nejmenší děti. Přímo v srdci Českého Krumlova máme i jednu raritu - Havraní skálu, která jako jediná lezecká skalka v ČR leží v pásmu UNESCO. Na tu jsem obzvlášť hrdý, protože vyřizování povolení bylo hodně náročné, nakonec naštěstí úspěšné a lezení s krásnou kulisou města Český Krumlov je velký zážitek.

Co současná opatření proti šíření covid-19? Ovlivnilo to i tento téměř individuální sport? Museli jste přijmout nějaká opatření, rušily se nějaké akce?
Protože lezení je individuální sport, současná opatření proti šíření covid-19 se venkovního lezení týkají minimálně, žádná zvláštní opatření se přijímat nemusela a nevím ani o žádné akci, kterou by bylo nutné v této souvislosti zrušit. Jsem přesvědčen, že se lezci k této situaci staví zodpovědně, a věřím, že všichni tuto náročnou dobu přečkáme ve zdraví.