Pomocnou ruku obyvatelům i personálu podala Nadace ČEZ, která v rámci krizového grantu takto podpořila na 650 objektů v celkové částce 30 milionů korun.

Energetici Diecézní charitě České Budějovice pomohli prostřednictvím grantu nazvaného Krizová pomoc 2020. Jednorázovou rychlou podporu ve výši až 50 tisíc korun bylo možné uplatnit v podstatě na cokoli související s bojem proti onemocnění Covid-19.

Rychlá pomoc

Úmysl přiblížila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Zíková. „Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line,“ poznamenala Michaela Zíková.

Jak sdělil ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout, nadační pomoc byla opravdu včasná. „Díky příspěvku Nadace ČEZ jsme mohli rychle nakoupit desinfekci na ruce i na plochy, jednorázové roušky, rukavice a ochranné obleky, tedy ochranné prostředky, které nám kriticky chyběly a z veřejných zdrojů je nebylo možné získat,“ vysvětlil Jiří Kohout.

Na žádost starosty a krizového štábu prováděli v pondělí 20. dubna hasiči města Tábor dezinfekci mobiliářů.
OBRAZEM: Táborští dobrovolní hasiči dezinfikovali veřejné prostory

Uklidňující účinek

V případě Domu sv. Františka podle něj stoprocentně platilo: Kdo rychle dává, dvakrát dává. „Možnost zajistit základní ochranné prostředky pro všechny obyvatele chráněného bydlení a veškerý personál, který zde musí být nepřetržitě k dispozici, a k tomu mít v rezervě účinné ochranné prostředky, měla na zaměstnance domu velmi uklidňující účinek,“ zdůraznil.

Domov poskytuje celoroční chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného nebo mentálního hendikepu, či kombinace obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, například s domácností, hygienou, zajištěním stravy a udržením sociálních kontaktů. Služba chráněného bydlení cílí na podporu soběstačnosti klientů a rozvoj jejich dovedností, umožňujeme uživatelům služby prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život.

Vlastní kaple a další vyžití

Celková kapacita zařízení je 38 osob. „ Ty jsou ubytovány v jednolůžkových bytech, někde jsou i dvě lůžka. Péče je přizpůsobena domácím zvyklostem klientů, kteří se navíc mohou účastnit různých aktivizačních činností, výletů, kulturních akcí i pravidelných bohoslužeb přímo v kapli, která je v objektu,“ doplnil ředitel domova Jiří Kohout.

Dům sv. Františka – chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí je jedním z projektů Diecézní charity České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Dům byl postaven se záměrem pomoci lidem postižených povodněmi. Tato potřeba se postupně vytratila a objekt se začal plnit převážně seniory, jejichž stav vyžadoval pomoc jiné fyzické osoby. Pobytové zařízení sociální služby bylo otevřeno v říjnu roku 2005.