Starostka Hana Randová: Město hodnoceno očima dětí. Vážím si jejich pohledů, názorů a postřehů. Děti jsou ve svých názorech upřímné a řeknou bez okolků svůj názor na danou věc. Jsou dobrými kritiky, ale ani pro pochvalu nejdou daleko.

Kultura i sport vede

Asi nejlépe dopadli radní v předmětu Kulturní vyžití. Tahle dvojka byla po spočítání aritmetického průměru opravdu pěkná.

„Máme tu docela pěkné kulturní akce. Nejvíc se mi líbí Táborská setkání. Na ty chodím každý rok. Ale mohlo by tu toho být víc. Třeba víc divadla a akcí souvisejících s historií města. Proto dvojka,“ hodnotí Jan.

Starostka: Akce radnice připravuje tak, aby si na své přišly všechny věkové kategorie. V rámci kulturního vyžití nabízíme široký sortiment od akcí vysloveně pro děti jako je Den plný pohádek, dětský den, přes koncerty vojenské hudby (nyní Ústřední vojenské hudby), Táborské kulturní léto, Léto nad Jordánem s ohňostroji a mnohé další. O prázdninách pak obohacujeme program tradičně o kinematograf bratří Čadíků. I milovníci vážné hudby nejsou ochuzeni, určitě si nenechají ujít koncerty pana Svěceného a pana Šporcla. Město provozuje i galerie. Pro příští sezonu máme připraveno rozšíření kulturně-společenské nabídky, ale jsou to překvapení, která se dopředu neprozrazují. Od letošního července přivítá návštěvníky Husitského muzea nová multimediální expozice. Doporučuji přijít se podívat.

Své místo v táborské kultuře mají různé spolky, společnosti, divadlo. I ty obohacují kulturní a společenský život. A každý další nápad je vítán.

Ve sportu by ale měli zabrat. Dominika radnici dala dvojkou a stejně vyšel i průměr. „Celkově je to tu na sport dobré. Třeba na Sojčáku je nová dráha na kolečkové brusle, okolo řeky je to tam moc hezké. Ale chtěla bych lepší plavecký bazén a nějaké tratě na běhání,“ zdůvodňuje.
To podle Lukáše je sportovní vyžití v Táboře bez chybičky. „Dávám jedničku. Máme tu hodně sportovních míst. Plavecký bazén, běžecká dráha na stadionu Míru. Já sám občas využívám fotbalové hřiště. Je toho tu dost.“

Starostka: Radnice věnuje sportovnímu vyžití maximální pozornost a sportovní aktivity jsou podporovány. Nejen výkonnostní sport, ale i volnočasové aktivity. Jsem moc ráda, že se nám loni podařilo vybudovat nový areál Komora, který si získal mezi Táboráky velikou oblibu. Na 19. června připravujeme akci Nás baví Vás bavit, aneb Letní slavnosti. Přijďte se podívat a užít si společně s námi Komoru. Pro příští rok zvažujeme možnost rozšíření areálu o trochu adrenalinu. Letos se ještě dočkáme nového skateparku v blízkosti Komory.
Radost mi dělá návštěvnost našich sportovišť – plaveckého bazénu, zimního stadionu, stadionu Míru a fotbalových hřišť. Co mne mrzí, je, že se nám nepodařilo z finančních důvodů zrealizovat modernizaci plaveckého stadionu a zázemí stadionu Míru. To jsou úkoly, které jsou před námi.
Hodnotí žáci ZŠ a MŠ Husova. Tak připomenu zbrusu novou tělocvičnu v areálu školy otevřenou počátkem letošního roku.

I když z předmětu Životní prostředí dostala radnice celkově dvojku, objevily se i horší známky. Jakub třeba zvolil trojku.
„Je to takový střed. Myslím si, že bylo zbytečné vykácet tady ten lesík na Mareďáku, kam si děti chodily hrát. Teď je to tam akorát zarostlé křovím a rozježděné od náklaďáků, vůbec se tam nedá chodit. Ale dobré mi přijde, že chtějí vyčistit Jordán. Aby se tam dalo zase koupat,“ vysvětlil trojku Jakub.
Ale najdou se však i jedničky. „Žije se tu hezky, jsou tu kolem lesy, člověk může jít do přírody na procházku. Trochu smogu tu sice je, ale jde to. Možná až postaví dálnici, bude to lepší,“ věří Aneta.

Starostka: Podle mého názoru je v oblasti životního prostředí vždy co zlepšovat a nápadů je spousta. Vše se točí kolem financí. Vždy musíte rozmýšlet, kam se budou finanční prostředky dávat. Jsem ráda, že žáci a žákyně vidí a vnímají své okolí pozitivně, cení si okolní zeleně, zelených ploch a upravených parků. Je kam si vyjít a vyjet na kole, kam se jít vykoupat, určitě bude lákat nově upravená Pintovka a údolí řeky Lužnice, místa pro příměstskou rekreaci. Svoje kouzlo má a bude mít nově vybudovaná odpočinková zóna kolem Jordánu. Je třeba se rozhlédnout a vybrat si podle svého.
Já sama jsem navštěvovala 3. ZDŠ na Maredově vrchu. Pamatuji si na zmiňovaný „lesík na Mareďáku“, kam jsme chodívali o poledních pauzách. Je faktem, že se místa mění i na základě jednotlivých investičních záměrů. A tak tomu je i v tomto případě.

Dopravu zlepšit

Stejně jako vyšel celkový průměr, dala i Jitka za Dopravní spojení radním trojku. Bydlí totiž na vesnici a o víkendech se do města těžko dostává. „Jedou třeba jen dva autobusy za celé dva dny a kdybychom neměli auto, jsme úplně odříznutí. I tady po městě by mohly autobusy jezdit častěji,“ myslí si.
Jarda známkoval dokonce pětkou. „Taky mi vadí zácpy ve městě. Strašně dlouho se tu stojí. Ani městská hromadná doprava není nic moc. Nejlepší je snad chodit pěšky. Myslím, že alespoň trochu by se to zlepšit dalo. Třeba obchvatem, aby nemusela všechna auta přes město,“ míní Jarda.

Starostka: Doprava je velkým problémem všech větších měst. A Tábor díky své poloze má ztížené dopravní řešení. Snažíme se najít další řešení, která by pomohla „oddychnout si“ centru Tábora, hlavně Budějovické ulici. Tolik diskutovaný most přes nádraží se stal integrovanou součástí táborské dopravy. K realizaci je připraveno dopravní propojení ulic Chýnovské a Vožické, toto řešení dopravní situaci pomůže. V projekční přípravě je napojení od Tesca směrem na Slapy – v budoucnu pak ulehčí dopravě přímo v centru Tábora. Dopravní stavby jsou finančně hodně náročné a zajistit na jejich realizaci potřebné prostředky je čím dál tím složitější. Táboru a okolí se určitě uleví i dokončením výstavby dálnice D3 (to se předpokládá v roce 2011 až 2012).
V současné době je v Táboře situace složitější, vodárenská společnost staví akci pod názvem „Náprava stavu kanalizační soustavy Táborsko“. Stavba má 22 podprojektů a v praxi to znamená, že je rozestavěno několik staveb na území města najednou. S tím tedy souvisí problémy s dopravní situací ve městě. Na podzim by mělo být z velké části dokončeno, a tak si trochu oddychneme.
Systém MHD je v současné době na táborskou aglomeraci odpovídající. Svízelnější situace je s dojížděním mimo Tábor, ale tam za dopravní obslužnost odpovídá někdo jiný než město Tábor.

Ani s předmětem Pomoc radnice škole se nemůže radnice zrovna chlubit. Alespoň deváťáci si to myslí. „Nějaká pomoc asi bude, ale ne moc velká, podle toho, jak to tady vypadá. Uvítali bychom možnost výběru ze dvou jídel. A hlavně jsou třeba peníze na třídy, chtělo by to lepší vybavení,“ vypočítává nedostatky Lukáš.

Starostka: Tato otázka patří panu řediteli. Jednotlivé školy jsou samostatnými právními subjekty se zodpovědností. Město se snaží do jednotlivých škol investovat. A na Mareďáku je to vidět – široké zázemí pro sportovní aktivity – venkovní areál nebo nová tělocvična. Máme na starosti i ostatní základní a mateřské školy. Musíme měřit stejným metrem a průběžně investovat do všech škol. Město podporuje školy v žádostech o čerpání finančních prostředků z grantů Jihočeské kraje a podpořené aktivity dofinancovává.

Z celkového hodnocení vyšla radnice s chvalitebnou. „V některých městech je to horší. Tady město docela pomáhá, je kam jít se bavit i sportovat. A životní prostředí celkem ujde,“ vysvětluje Martina svou dvojku.
Adéla už to tak růžově nevidí. „Dalo by se tu zlepšit sportovní využití. Cyklostezky jsou málo rozsáhlé a přímo v centru není kam jít na kolečkové brusle.“

Starostka: Těší mne, že děti jsou všímavé, snaží se upozornit na věci, které je trápí a nejsou k nim lhostejné. Doprava ve městě je složitá, šířkové poměry ne vždy umožňují výstavbu bezpečné cyklostezky. Snažíme se navést rodiče a děti na cyklostezky do údolí řeky Lužnice, do areálu Komora nebo na odpočinkovou zónu Jordán a odtud dál do volné přírody. Ve městě chybí propojení území kolem Jordánu s údolím Lužnice. Tomu brání zatím nedořešené majetkové vztahy, ale snad se jednou pohodlné cyklostezky mezi Jordánem a Lužnicí dočkáme. Kolečkové brusle v centru města – doporučím po dokončení oblasti dětského hřiště pod Sladovnou.

Mimořádná pochvala za hezky udržované náměstí, řada zajímavých akcí a celebrity, nejlepší město v republice. To není špatné hodnocení. Nejčastěji však deváťáci chválili zrekonstruovanou promenádu okolo Jordánu. „Mola jsou tam pěkně udělaná. I cyklostezka. Jezdím tudy na kole na trénink na tenis. Když je po dešti, nemusím jet bahnem. Dobré to je určitě i pro rodiny s kočárky,“ chválí Jakub.

Starostka: Pochvala potěší každého. Užívat naplno si dokončené stavby budeme v příštím roce až odpočinkovou zónu dokončíme dětským hřištěm pod Sladovnou, dokončíme povrchy a další drobnosti. Zatím nám v tom brání výstavba štoly a kanalizace. Podle mého názoru je Tábor místem, kde se nám společně dobře žije. Každý si může vybrat z pestré nabídky aktivity podle své chuti a nálady.