Jak přiblížila Lenka Fučíková z odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, za posledních pět let Jihočeský kraj jako zřizovatel financoval mimo jiné dva automobily v celkové hodnotě milion. Snížena byla i energetická náročnost budovy domova, základní školy a jídelny za 16 milionů s dotací z operačního programu životní prostředí ve výši 4 miliony. „Jednalo se konkrétně o rekonstrukci kotelny a výměny stávajících kotlů za kondenzační, došlo k náhradě části těles ústředního topení, výměně oken včetně vnitřních a vnějších parapetů a také zateplení podlah půdy,“ upřesnila.

Na tyto akce navázala oprava postupná renovace fasád za 4,5 milionu, jejíž součástí se staly mimo jiné i opravy zdobných detailů, demontáž a montáž klempířských prvků, oprava a doplnění krytin, prvků na hromosvodu a revize, zapravení elektroinstalace do fasády a další doplňkové práce.

Blíží se do finále

Ředitel dětského domova Kamil Rosa dodal, že hotovo má být do konce září. „Je možné, že zhotovitelská firma bude mít drobné zpoždění, hlavně kvůli nepříznivému počasí. Jinak jsme s jejich prací velmi spokojen, oboustranná komunikace je výborná a vše běží podle plánu,“ uvedl.

Ze třech stran objektu je v podstatě hotovo. „Lešení zůstává kolem tělocvičny a na jižní straně, kde byla venkovní část v hodně špatném stavu a práce tam logicky bylo více,“ vysvětlil ředitel domova. Obnova byla náročná i z hlediska použitých materiálů, objekt renesančního zámku, je totiž památkově chráněný. „Museli jsme použít pouze vápenné materiály i odstín barvy zámku odpovídá dobovému vzhledu,“ konstatoval Rosa.

Zámek Radenín:
Původně v místech zámku stávala středověká tvrz (zmiňovaná v roce 1363), ta byla přestavěna začátkem 17. století na renesanční zámek, v 1. polovině 19. století byl klasicistně upraven, mezi lety 1869 a 1878 následovala empírová přestavba, k objektu patří romantický park z 19. století. Průčelí brány i její vnitřní část zdobí zachovalý erb posledních šlechtických vlastníků rodu Baillet de Latour. Na nádvoří se nachází kašna z roku 1869, zámecký vodovod se stavěl o několik let dříve v roce 1864. Zámek je dvoukřídlá dvoupatrová budova, jedno křídlo je vybaveno pilastry a polosloupy, druhé má lunetovou římsu. Zdroj: Radenínsko v minulosti, Karel Vošta, Anna Taťounová

Koukají i dál do budoucnosti

Následovat by měly stavební úpravy nádvoří, které je v současnosti v nevyhovujícím stavu. „Nyní je na jeho realizaci vypsáno výběrové řízení,“ podotkl s tím, že investice by měla vyjít na 5,3 milionu.

Při této akci má podle Fučíkové dojít k rekonstrukci zpevněných ploch nádvoří. „Počítá se s výměnou stávající betonové dlažby přírodními kamennými materiály (kamennou dlažbou, odseky a valouny), vytvořením prostor pro zeleň, nahrazením nepoužívané násypky na uhlí záhonem a chodníkem, přeložením inženýrských sítí, oddělením dešťové vody a odpadních vod s ohledem na související požadavky s zbudováním čistírny odpadních vod v obci,“ shrnula.

Ředitel dětského domova dále uvedl, že by součástí mohla být i obnova dominanty nádvoří. „Rádi bychom nechali zrestaurovat i historickou kašnu, tak aby znovu fugovala a vrátila se do ní voda,“ podotkl Kamil Rosa.

Po dokončení vnějších úprav by se vedení školy za podpory kraje rádo pustilo i do úprav interiéru. „Vnitřky jsou opotřebené, největší problém vidím v koupelnách, potřeba jsou hlavně nové rozvody elektřiny a odpadů,“ konstatoval.

Obnovu sociálního zázemí podle něj mohou komplikovat stavební propozice, zejména klenuté stropy. „Výměna by se mohla uskutečnit postupně po patrech. Něco se již podařilo opravit, chtěli bychom předejít situaci, kdy už by se stávají vybavení dostávalo do havarijního stavu,“ zmínil Rosa s tím, že současný stav není optimální a je třeba komplexní řešení.

Myslí i na další zaměstnance

Obnova technického vybavení školní kuchyně by potěšila hlavně personál. „Velkým snem našich kuchařek je samozřejmě konvektomat,“ upozornil. Krajský úřad eviduje i další požadavky, například na kuchyňského robota, nové pracovní stoly a další.

O realizaci dalších úprav a financování rozhodne zřizovatel. „Rozsah budoucích akcí bude záviset na finančních možnostech zřizovatele a na vyhodnocení priorit reprodukce movitého a nemovitého majetku kraje svěřeného k hospodaření školám a školským zařízením zřizovaným krajem,“ uzavřela Lenka Fučíková z odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

DD Radenín:
Zámecká budova od roku 1950 slouží dětem (od 3 do 18 let, studujícím až do 26 let). Fungovala zde škola v přírodě pro pražské děti později dětský domov. Za války je zde uváděn také lazaret. Od roku 1966 zařízení uváděno jako zvláštní škola internátní, po roce 1989 zámek převzali v restituci původní majitelé, ale prodali ho opět státu. V roce 2000 opět změněno jméno na dětský domov a speciální školy (mateřskou a zvláštní), od roku 2006 jde o školské zařízení vykonávající činnost dětského domova, základní školy a jídelny.