„Dlouhodobě se zabýváme problematikou bezpečnostní situace v Táboře. Byla zřízena pracovní skupina, a té se již podařilo některá navrhovaná opatření zrealizovat, například zvýšenou spolupráci romských poradců se školami či změnu kontrolních obchůzek policie,“ uvedl při té příležitosti vedoucí táborského odboru kanceláře starosty Martin Nešuta.

Podle aktuálního vyjádření krajského policejního ředitele Luďka Procházky se však o dětské gangy nejednalo. Napadení označil za ojedinělé případy. Obavy veřejnosti přesto chápe.

„Došlo tam ke třem případům omezení. Parta nějakých mladých lidí jde po chodníku, před starším člověkem zatancují a udělají nějaké opičky. Ano, i já bych se cítil v ohrožení. Stala se také tři přepadení. Ty případy však byly objasněny během několika dnů,“ uvedl.

Reakci vedení města označil za poněkud přehnanou. „Bylo to ze strany radnice trošku vyšponované. Žádný gang tady nemáme. Staly se loupeže, ale nešlo o působení žádného gangu,“ vysvětlil.

Jeho slova potvrdil i náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Stanislav Popel. „Nejde o žádnou sériovou trestnou činnost, kterou by prováděla jedna skupina. Jsou to jednotlivci či partičky, které se podaří záhy rozkrýt,“ doplnil. „Nezaznamenali jsme tam žádné těžké zranění,“ dodal Luděk Procházka.

„Kromě toho 'šponování' jsem s panem ředitelem ve shodě,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík. Termín dětské gangy označil za nevhodný. „Gang, to je organizovaná skupina. V případech, které se staly v Táboře, to tak není, jedná se spíše o nahodilé konflikty. Pokud se tito mladiství organizují, tak na principu, že starší úkolují ty mladší. Z podobných incidentů nemá radost žádný představitel samosprávy,“ vysvětlil.

Dodal také, že zvýšenou pozornost bezpečnosti věnuje radnice už více než dva roky. První incidenty se totiž objevily už mezi covidovými vlnami. Po uzavření společnosti se v době rozvolnění ve veřejném prostoru potulovali agresivní jedinci. Byly to první náznaky nepřípustné činnosti. Bezpečnost ve městě označil za základní úkol každé radnice.

„Využíváme těsný kontakt s Policií ČR, která má více pravomocí. Na společných schůzkách jsme určili konkrétní úkoly. Mrzí nás, že z mediálních výstupů to vypadá, že Tábor je téměř Bronxem, ale tak to není. Čísla incidentů, která nám policisté poskytli, o tom nemluví,“ dodal starosta.

Výskyt případů z podzimu nebyl dle jeho slov četnější než jindy nebo jinde v republice. Potvrzuje to i vyjádření táborského policejního ředitele Jiřího Štechera z loňského listopadu. „Zaznamenali jsme mírný nárůst kriminality, ale po covidových letech, kdy byly zavřené restaurace, jsme s tím počítali. Nejedná se však o žádný razantní nárůst,“ upřesnil Jiří Štecher.

Podle starosty však radnice situaci rozhodně nepodceňuje. „Klademe důraz na prevenci, na školách pracují specialisté na tyto jevy. Před rokem jsme angažovali na radnici dva romské poradce, kteří pracují přímo v terénu. Vrátili jsme se k asistentům prevence kriminality u městské policie,“ dodal Štěpán Pavlík.

V Táboře přitom už v roce 2021 fungovali na těchto postech dva příslušníci romské komunity. „Mají přirozenější respekt v této menšině a pohybovali se po městě jako součást hlídky strážníků,“ připomněl starosta a dodal, že radnice také efektivněji zorganizovala služby městských strážníků.

Nově přijatí asistenti prevence kriminality pracují 40 hodin v týdnu, převážně od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Později se jejich časové nasazení může změnit či uzpůsobit. Pracovní doba asistentů může mít v budoucnu podle potřeb přesah také do víkendů.

Častějšího výskytu hlídek policistů i strážníků v rizikových lokalitách Tábora si lidé všimli a chválí je. „Hlavně v Husově parku nebo před zemědělkou, tam to občas bývalo hrozné. Co je v ulicích vidět víc uniforem, je to lepší. Mladí si pak tolik nedovolují. Něco jiného jsou bezdomovci, ale těm už je nejspíš stejně všechno jedno,“ okomentovala větší dohled v ulicích dvojice seniorek čekající poblíž autobusového nádraží na spoj MHD.

Právě na prostor kolem autobusového a vlakového nádraží začaly již před rokem ve větší míře dohlížet i kamery městské policie. Na rozšíření kamerového systému tehdy radnice uvolnila necelého půl milionu. Riziková místa u nádraží tak hlídá sedm bezpečnostních kamer.