Jak informovala mluvní nemocnice Jana Sosna Voňavková, dva nové pokoje jsou umístěny na oddělení C pro pacienty s neurovývojovými poruchami. "Jedná se o pokoje vždy pro jeden doprovod s jedním dítětem. Oba nově zbudované pokoje jsou zařízeny speciálním nábytkem s větší odolností materiálu a zároveň jsou sestaveny tak, aby nedošlo ke zranění. Každý pokoj má televizi, vlastní ledničku a vlastní sociální zařízení. Personál zajistil veškeré ochranné prvky proti poškození. Pobyt doprovodu je hrazen zdravotními pojišťovnami," uvedla Jana Sosna Voňavková.

Martina Kratochvílová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči k tomu dodává: „Na jednom oddělení jsou hospitalizováni pacienti od tří do osmnácti let s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči. Významnou součástí komplexní léčby u těchto pacientů je přítomnost rodiče přímo na oddělení. Proto jsme vybudovali tento typ pokojů, kde může být hospitalizován pacient s rodičem. Tento přístup má značný vliv na psychické potřeby pacienta a může velmi ovlivnit a usnadnit nejen adaptační fázi, ale i celou dobu hospitalizace, což je přínosné pro pacienta, rodiče i zdravotnický personál. Současně vzniká velký prostor pro edukaci a nácvik funkčních behaviorálních postupů ke změně chování pacienta.“

Snahou Dětské psychiatrické nemocnice Opařany je podle mluvčí nemocnice vyjít maximálně vstříc potřebám dítěte v podmínkách tohoto zařízení. Důležitá je i spolupráce s doprovodem v zájmu pacienta i v případě, že nebude možné zajistit lůžko na nově zřízených pokojích. Zájem o tento typ poskytované služby je značný.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

DPN Opařany poskytuje péči na třech odděleních a má šedesát lůžek pro děti mladšího, staršího a adolescentního věku a děti mladšího, staršího školního a adolescentního věku s duševní poruchou či duševním onemocněním v kombinaci s mentální retardací.

V roce 2024 slaví DPN Opařany 100 let péče v dětské a dorostové psychiatrii. V roce 1924 vzniklo první unikátní a moderní zařízení pro duševně nemocné děti ve střední Evropě s rozhodující a významnou podporou státu. Vývoj zdravotní péče se měnil od ústavnictví na moderní psychiatrii. Pojetí specializované zdravotní péče se postupně posunulo na partnerské se zapojováním dětských pacientů do rozhodovacích procesů.