Jak informovala mluvčí DPN Opařany Jana Voňavková, psycholog Hanzlovský se tak vrací na pracoviště, kde již několik let předtím fungoval. Konkrétně se zaměřoval na psychologickou diagnostiku a psychoterapii duševních poruch a poruch chování u pacientů dětského a adolescentního věku," přiblížila.

Michal Hanzlovský v DPN bude zaměstnán na částečný úvazek z ambulance klinické psychologie v Jindřichově Hradci, kde stále pracuje jako klinický psycholog. "Absolvoval velmi komplexní vzdělání v moderní psychodiagnostice u dětí a adolescentů, včetně diagnostiky poruch autistického spektra. Je certifikovaným kognitivně behaviorálním psychoterapeutem," doplnila Voňavková.

Potěšen je i současný ředitel nemocnice Michal Goetz a vítá posilu nového týmu. „Jsem velmi rád, že se psycholog Michal Hanzlovský může opět zapojit do práce v naší nemocnici, kde v minulosti pracoval přes pět let. Je skvělé, že díky jeho zkušenostem a kvalifikaci můžeme v Opařanech revitalizovat psychodiagnostiku a rozšířit terapeutické možnost o nové moderní přístupy, abychom lépe pomáhali našim pacientům,“ konstatoval ředitel Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech.

Klinický psycholog Michal Hanzlovský

je členem Asociace klinických psychologů ČR, dále České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody i České společnosti kognitivně-behaviorální terapie. Několik let působil jako vysokoškolský pedagog i lektor kurzů psychologie. Jeho koníčky jsou malování a četba historické odborné literatury především o Egyptě, dále se aktivně věnuje tenisu a turistice.

close Renomovaný klinický psycholog Michal Hanzlovský posílil tým Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. f info Zdroj: Archiv DPN Opařany zoom_in Renomovaný klinický psycholog Michal Hanzlovský posílil tým Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. f