Na úvod trochu historie. S psychiatrickou péčí je jihočeská obec Opařany spojena od roku 1887, kdy Zemský výbor nejprve najal a poté odkoupil od rodu Paarů zdejší zámek, aby v něm zřídil ústav pro choromyslné. Vloni v únoru padlo rozhodnutí přebudovat opařanský areál na specializované zařízení určené pro děti a formálně bylo ustanovené roku 1924.

"Ve své době bylo jediným lůžkovým zařízením pro nezletilé duševně nemocné pacienty v celé střední Evropě. Dnes je Dětská psychiatrická nemocnice Opařany největší dětskou psychiatrickou nemocnicí v Česku a poskytuje nejmodernější terapeutické programy v oboru. V rámci oslav 100. letého výročí dětské péče připravilo vedení nemocnice pro své pacienty, zaměstnance, odborníky i veřejnost několik zajímavých akcí, které budou zahájeny v červnu a budou pokračovat až do Vánoc," uvedla Jana Sosna Voňavková.

Slavíme se ZUŠ OPEN

Již po osmé se opařanská nemocnice zúčastňuje celorepublikového festivalu základním uměleckých škol. V areálu nemocnice se podle mluvčí 4. června rozezní hudební nástroje dětí z celého Jihočeského kraje, které přijedou se svými učiteli zahrát dětem v nemocnici.

Více zde.

Na programu budou Drum Line Cadets ZUŠ Sezimovo Ústí a bubeníci ze ZUŠ Tábora, houslisté a kytaristé z Opařan, Divoké strunky ze Soběslavi. Vrcholem bude kapela PRVOCI ZUŠ Milevsko. Zpívat a hrát budou písně kapel Kryštof, Xindl X, Lucie Vondráčkové, Marsyas, Lenky Dusilové a Jany Kirschner. Kromě hlasového doprovodu zahrají žáci i na klávesové nástroje, saxofony, trubky, elektrické kytary a bicí.

"Dlouhodobým posláním festivalu ZUŠ Open je podpora spolupráce mezi jednotlivými ZUŠ napříč regiony a rozvíjení vzájemné inspirace. V letošním roce se tak uskuteční i v naší nemocnici několik společných projektů ZUŠ, přinášejících často multižánrové programy. Vyvrcholením celého dne bude závěrečný koncert Adama Mišíka v parku nemocnice. Podívat se na děti z nemocnice přislíbil i Petr Čtvrtníček, který je pravidelným donátorem a podporovatelem. Akce je připravena pro děti, zaměstnance, pozvanou veřejnost a partnery nemocnice," láká Jana Sosna Voňavková.

Odborná konference

Pro odbornou veřejnost připravila nemocnice na 20. září jednodenní mezinárodní konferenci s názvem „DPN Opařany - 100 let porozumění, naděje a péče o dětskou duši“ zaměřenou na problematiku dětské a dorostové psychiatrie nejen v České republice. "Tato prestižní akce představuje jedinečnou příležitost pro sdílení nejnovějších poznatků, výzkumných výsledků a klinických postupů v oblasti péče o duševní zdraví mladých lidí. Konference se zaměří na širokou škálu témat, od rané diagnostiky až po inovativní léčebné přístupy a nabídne bohatý program plný přednášek, workshopů a panelových diskusí s významnými odborníky z Německa, Velké Británie a Spojených států amerických," vysvětluje Jana Sosna Voňavková.

Účast přijali velmi významní psychiatři a uznávaní lékaři i kliničtí psychologové z Ćeska i zahraničí. Prof.Dr.med.Beate Herpertz-Dalmann se bude ve své přednášce věnovat problematice mentální anorexie a důsledkům pro diagnostiku a léčbu. Dr.Christine Dunkley se bude zabývat léčbou sebevražedného chování v rámci dialektické behaviorální terapie a prof.Kerim Munir, MD, MPH, DSc, DFAACAP se zaměří na současné pohledy na farmakologický a behaviorální management pacientů s vývojovými postiženími intelektu a souběžně se vyskytujícími duševními poruchami. Z českých odborníků dětské a dorostové psychiatrie a klinické psychologie vystoupí Doc.MUDr. Michal Goetz Ph.D., současný ředitel DPN Opařany, který shrne poznatky o praxi založené na důkazech u denní stacionární péče pro děti a dorost, Mgr.at Mgr.MUDr. David Havelka, Ph.D. se zaměří na terapeutické faktory péče na lůžkovém oddělení dětské a dorostové psychiatrie. MUDr. Iva Hodková, bývalá dlouholetá ředitelka DPN Opařany provede účastníky historickými milníky nemocnice a sdělí své dlouholeté zkušenosti s managementem nemocnice i vývojem a postupem moderní léčby za jejího působení.

Součástí odborné konference je i několik workshopů a sympozií. Tým nemocnice připravuje workshop Dialekticko behaviorální terapie (DBT), kde názorně vysvětlí, jak pracují s pacienty touto metodou. Dále proběhne sympozium Medis Pharma s.r.o. s doc.MUDr.Pavlínou Danhofer, Ph.D. o poruchách spánku u dětí s autismem a sympozium GHC Genetics s.r.o. s Mgr. Hanou Sládkovou Kavínovou z oblasti farmakogenetiky na téma správný lék ve správné dávce správnému pacientovi.

Součástí doplňkového programu je exkurze areálu i návštěva místní školy, kde se učí pacienti DPN Opařany.