Před zářijovým nástupem do první třídy si tak malé děti prohlédnou učebny a vyzkouší si opravdové školní lavice. Klub předškoláků se dětem a jejich rodičům poprvé otevře již 4. ledna. Další termíny jsou 25. ledna, 15. února a 26. března, vždy od 15.30 hodin. Škola tak dětem pomáhá hravě zvládnout přechod ze školky do školy.