Ve srovnání s klasickou školkou je zde ve třídách méně dětí, panuje tu přátelská atmosféra, dětem se dostává individuální péče a učí se při běžných činnostech nenásilnou formou také anglicky.

Školka se nachází na starém městě na náměstí Mikuláše z Husi v historickém zrekonstruovaném domě. „Děti se tu vzdělávají v příjemné přátelské atmosféře, máme dvě třídy s kapacitou po deseti dětech, kterým se věnují čtyři paní učitelky,“ upřesnila Alexandra Partlová. Na myšlenku Montessori vzdělávání jí přivedla její cesta do amerických Montessori škol již před dvaceti lety.

„Myslím si, že naše děti si zaslouží tento druh vzdělání“, dodala. Práce se jí stala koníčkem. „Vzdělávání dětí od narození do šesti let je nesmírně důležité, je to období, kdy mají jedinečné schopnosti. Tato doba už se nikdy nevrátí, a proto je důležité jejich dovednosti rozvíjet a podporovat,“ vysvětlila.

PRAVIDLA JSOU TŘEBA

Děti využívají dvě pracovní místnosti, dvě herny, místnost určenou k odpočinku a sociální zařízení. Zastihli jsme je zrovna v době přípravy svačiny, kdy děti pomáhají a pracují samy. „Děti vedeme k samostatnosti, ale potřebují stanovit hranice. Věnují se běžným činnostem, které je baví a zároveň se u nich učí. Máme určená pravidla, která je třeba respektovat při práci, a to i z hlediska bezpečnosti“ upřesnila styl práce. Některá z pravidel jsou: Mluvíme tiše, jídlo přenášíme oběma rukama, chodíme pomalu, jsme kamarádi.

Nábytek a pomůcky jsou přizpůsobeny potřebám dětí a vybaveny Montessori vzdělávacím materiálem. „Velkou roli ve vzdělávání podle Marie Montessori hrají pomůcky, využíváme všechny možné druhy, mají přesně určené použití, jsou z oblasti praktického života, smyslové výchovy, kdy je vnímají všemi smysly. Další se používají pro přípravu a základy matematiky, českého i cizího jazyka, psaní, ale i v oblasti hudební, výtvarné či pohybové “ dodala k vybavení ředitelka školky.

V připraveném prostředí děti spolupracují, vybírají si, s čím si budou hrát, ale přece jenom nějaký režim mají. „V určitou dobu mají svačinu, dnes je třeba čekají tanečky, poznávají přírodu i město, chodí často ven, zpívají, jezdí na výlety, tvoří či pěstují květiny,“ vyjmenovala různé aktivity. Velký důraz se tu klade na respekt individuality, rozvoj jednotlivce, jeho koníčky, způsob chování a učení, který mu nejvíce vyhovuje. Podporuje se v dětech přirozená schopnost se soustředit, učí se vzájemně jak spolu komunikovat a spolupracovat mezi sebou. Starají se samy o své pomůcky, uklízejí, vaří a umývají po sobě nádobí.

ANGLIČTINU SLYŠÍ DENNĚ

Při běžných činnostech děti naslouchají také cizímu jazyku, mají tu nejen rodilého mluvčího, ale anglicky hovoří všechny pedagožky. „Anglicky mluvíme všichni, aby to děti braly jako běžnou věc, máme vlastní metodu Think in English, děti zpívají písničky a hrají hry,“ vysvětlila.

Takže nejen rozvíjí a komunikují česky, ale formou hry se učí i cizí řeč. Učitel je tu spíše takovým průvodcem, který děti miluje a pomáhá jim, ale zároveň pomáhá s dodržováním hranic a aby bylo prostředí bezpečné. Předškolkové děti mohou navštěvovat tzv. Montessori klub s rodiči.

Montessori školka je určená všem dětem, ale ne všichni rodiče si ji mohou dovolit, a tak hledají i cestu, jak takové vzdělání dopřát sociálně slabším rodinám. „Pro rodiče nyní využíváme  dotační program od města Tábor, ten bohužel končí v srpnu, ale hledáme i jiné možnosti,“ dodala ředitelka.

Lenka Pospíšilová