Cílem tohoto setkávání je upozornit zábavnou formou na aktuální problém, který zatěžuje planetu Zemi, a děti s ním seznámit.
Zatímco se loňský ročník zaměřil na téma „Voda", letos se celý program točil okolo tématu „Světlo", neboť letošní rok je rokem světla. Pro předškoláky si organizátoři ze sdružení Kalypta a Ochrana fauny připravili šest stanovišť, na kterých děti hádaly například barvy duhy, zdroje světla, rozlišovaly denní a noční živočichy a také se učily o žárovkách.

Školáci zapojovali své mozkové buňky na desítce stanovišť  s tématy zdroje světla, barvy světla, druhy záření, vlastnosti paprsků, fotosyntéza, Slunce a Měsíc, souhvězdí, sluneční jevy, lidské oko a zrak a na dalších. Na stanovištích dětem asistovali lektoři z řad studentů ze SOŠ ekologické a potravinářské z Veselí nad Lužnicí. Děti se rozdělily do skupinek po třech až čtyřech, dostaly soutěžní kartu, se kterou procházely svá stanoviště. Na každém stanovišti je čekali lektoři, kteří jim zadali soutěžní úkoly.  Po vyluštění úkolu děti dostávaly do karty razítko a po splnění všech stanovišť už na ně čekala v cíli sladká odměna.

Autor: Kateřina Šímová