Půjdou na přístavbu současného pavilonu akutní medicíny.

Nemocnice nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Ředitel Ivo Houška doufá, že rozpočet nepřekročí. V opačném případě bude hledat peníze v rozpočtu nemocnice.

„Předpokládáme, že v prosinci podepíšeme smlouvu o díle a na realizaci počítáme s devíti až 12 měsíci,“ naznačil.

Nástavba stávajícího pavilonu poroste za provozu, pouze s operativními úpravami chodu, které si stavba s demontáží střechy vyžádá.

Nástavba pavilonu akutní medicíny sloučí prostor pro dětské oddělení. „Dnes toto oddělení máme v jiné budově než jsou operační sály, touto stavbou je sloučíme. Oddělení má dva provozy: novorozeneckou stanici a část pro větší děti, i ony se pak dostanou na pár metrů od sebe. Třetí výhodou je komfort,“ upřesnil Ivo Houška s tím, že kapacitně oddělení sice nenavýší, ale pacienti i personál získají více „životního“ prostoru.

Nemocnice připravuje také stavbu psychiatrie, rozšíření lékárny a parkoviště.