Smyslem této aktivity je pomoci lesníkům se zimním přikrmováním zvěře. Letos putovalo za zvěří do obory 987 kilogramů těchto plodů. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla menší úroda kaštanů a žaludů, přesto je výsledek obdivuhodný. Největší podíl na této pomoci měla třída 2.C. Žáci této třídy nasbírali celkem 217 kilo. Dále velmi pomohli žáci 2.A se 118,5 kg a žáci 3.C se 70,5 kilogramem.

Je velmi milé, že v dnešní uspěchané době neztrácejí děti i jejich rodiče zájem pomoci těmto nádherným zvířatům. Kdykoli je v přírodě uvidí, může je těšit, že za jejich krásu a zdraví vděčí také jim.

Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velký dík. Obyvatelům obory tak společně pomůžeme přečkat těžké zimní období.

Romana Novotná, Hana Voštová

Česko zpívá koledy, Tábor
Koledy si zazpíváme 13. prosince. Přidejte se i u vás