Křižovatka u Švehlů, přechod v ulici Osvobození, úsek od bytovek ke kulturnímu domu. To jsou namátkou tři místa z rovných šestatřiceti, které označily děti z Chotovin za nebezpečná.

Všechna jsou zanesena do mapky, která je výsledkem téměř roční společné práce. Dokument už má na stole radnice a brzy bude i součástí žádosti o grant Nadace Partnerství na pořízení dopravně inženýrské studie.

„Já už vlastně nastoupila do rozjetého vlaku. Vše začalo tím, že pár lidí v Chotovinách se začalo ozývat, že jim tady něco vadí: Tady chodí děti do školy a chybí chodník, taky je nepřehledná křižovatka, tady není přechod. A vznikla občanská iniciativa,“ shrnula ve zkratce začátky projektu proškolená konzultantka Pavlína Otradovcová.

V Chotovinách bydlí odjakživa, a tak přiznává, že některé věci už ani nevnímá. Další člen týmu Eva Wolfová, se sem přistěhovala se třemi dětmi a dopravní situaci vidí jinýma očima.

Něco se chystá

Zastupitelé byli od začátku seznámeni s tím, co se v obci chystá. Dospěláci chtěli ale hlavně zapojit děti.

„Přemýšleli jsme, jak tomu dát nějakou oficiální formu a dozvěděli jsme se, že Nadace Partnerství se mimo jiné zabývá i projektem bezpečné cesty. Je to v podstatě o tom, aby děti chodily do školy pěšky nebo na kole, aby auta zůstávala co nejvíce doma, ale přitom aby se při cestě cítily bezpečně,“ shrnula Pavlína Otradovcová.

Děti mohou totiž plno věcí ze své perspektivy vidět jinak. Stačí třeba vysoká popelnice, za kterou není vidět. Pustily se proto do projektu s vervou.

Samy si dokonce vytvořily logo. Jeho autorem je dvanáctiletá Lenka Ťoupalová. „Měli jsme o výtvarné výchově něco vymyslet, tak mě napadl semafor.

Heslo Dejte přednost dětem zase souvisí s tím, že když chodíme do školy, měli by být dospělí k nám ohleduplní,“ zdůvodnila školačka. Na konečné grafické úpravě loga se podílely děti ze školní družiny.

Řidiči, pozor

Osmáci sčítali auta, která přivážejí děti do školy a školky. Průzkum dělali dvakrát. Nejprve před výzvou, aby získali přirozená data a poté ve stejný den, ale po výzvě rodičům, aby použili velké parkoviště před sportovní halou a děti poslali nebo doprovodili do školy po bezpečném chodníku .

Tématiku bezpečnosti v ulicích zakomponovala škola do různých předmětů. Vrcholem byl projektový den související s dopravní výchovou a výchovou ke zdravému životnímu stylu. Nakonec dostaly všechny děti mapku, do které měly zanést místa, kde se cítí dopravou ohroženy.

„Když dělají děti něco nového, vždycky je to baví. Tady bylo vidět, že vytvářejí něco, co má smysl. Hlavní je, že děti vidí celou situaci z jiného úhlu pohledu,“ vysvětlil koordinátor projektu a učitel základní školy Jiří Honza.

On sám považuje za obzvlášť nebezpečnou křižovatku u tiskárny. „Denně tudy chodím a vidím, jak skupinky dojíždějících dětí, které jdou k zámku na autobus, různě přebíhají. V rámci projektu se snažíme taková místa s dětmi řešit ještě před tím, než se povedou nějaká opatření. Takže například v tomto místě se naučily přecházet na relativně nejbezpečnějším místě ulice,“ podotkl učitel.

Radnice pomůže

Radnice iniciativu lidí vítá. V případě, že se na grant z nadace nedosáhne, chce náklady na zpracování studie uhradit z rozpočtu. „Jsme připraveni řešit alespoň ta nejnebezpečnější místa. Bude samozřejmě záležet na tom, jak se bude plnit obecní rozpočet. Každopádně je dobře, když se lidé takto zapojují do veřejného dění,“ konstatoval starosta Zdeněk Turek.

Nadšenci by mohli dostat z nadace na studii 50 tisíc korun, přičemž strop na celý grant činí 90 tisíc. V případě úspěchu by mohla v Chotovinách za peníze z nadace vyrůst také kolárna u školy.