Od čtvrtečního rána stoupla voda Skalice - měření u Varvažova ukazuje zhruba o třetinu vyšší průtok vody než normálně. Podobně je na tom Smutná u Rataje a Lužnice v Bechyni. Ve všech třech případech se jedná o první stupeň povodňové aktivity.

Ve druhém stupni se aktuálně nachází jediný jihočeský tok - Černovický potok na Táborsku. Údaje z Tučap ukazují prudký příbytek vody, který začal v noci na čtvrtek a prozatím znatelně neklesá.

Starosta Tučap Pavel Novák informoval: "Situaci pozorně sledujeme, zatím jsme stále ve druhém stupni a pozvolna se blížíme ke třetímu. K jeho dosažení nám chybí zhruba pět centimetrů. Situace je ale jinak poměrně dobrá, voda je pouze v loukách, zatím nikoho neohrožuje, a to ani žádné stavby. Přítoky bočních potoků jsou bez problémů, voda narůstá pouze v Černovickém potoce. Všechno bude dál záviset na rychlosti odtávání sněhu na Vysočině v okolí Černovic, kde potok pramení. Na současný zvýšený průtok jsme víceméně zvyklí, dochází k němu během povodňových stavů pravidelně."