V pondělí se zastavila také v Bechyni, kde ji nedočkavě vyhlíželi nejen kolemjdoucí, ale také místní žáci. Desítka školáků ze Školní ulice se ji navíc rozhodla symbolicky podpořit a doprovodila ji až na konec Bechyně.

Za štafetou běžel například Filip Jordák z Bechyně: „Přihlásil jsem se proto, že jsem si chtěl zaběhat a že tuhle možnost doprovodit štafetu už třeba nikdy mít nebudu," sdělil žák šesté třídy.

Běhu v horku se nebál. Sportovat je zvyklý. V Bechyni pravidelně navštěvuje místní stadion. „Štafetu znám. Se školou jsme ji běželi minulý týden při olympiádě," nastínil jednu ze zkušeností s touto formou sportu.

Štafeta běžců, kteří svou pouť zakončí v Itálii.

Školáky k běhu přiměl jejich třídní učitel Jan Pazourek. „Chtěli jsme běžce symbolicky podpořit. Přihlásilo se deset žáků, což je akorát. Navíc běh zvládneme v hodině tělocviku," řekl Jan Pazourek. Podle něj by si děti ke sportu měly najít vztah samy. „Tohle je dobrý způsob. Uvidí, že někteří zvládnou běžet z Čech až do Itálie," dodal učitel tělocviku, zeměpisu a dějepisu.

Štafetu vedl farář

Štafetu do Bechyně přivedl Pavel Čáp, farář z Dolních Počernic.

„Běží celkem šest Čechů a stejný počet Italů. V tomto počasí se střídáme přibližně po dvanácti nebo třinácti kilometrech," vysvětlil Pavel Čáp, který je srdcem sportovec. Na štafetu se speciálně nepřipravoval. Stačí mu aktivita, kterou běžně vykonává. Je častým účastníkem maratonů i půlmaratonů.
„Někteří z běžců se zapojují i do orientačních běhů. Do Itálie je do dálka, a tak musíme něco vydržet," dodává muž, který symbolicky reprezentuje kněze Petra, který roku 1263 byl vyslán Přemyslem Otakarem II. do Říma.

Štafeta Corpus Domini

8. ročník štafetového běhu Corpus Domini odstartoval z Prahy a skončí až v italském městě Orvieto.

• Štafetový běh vede po stopách cesty českého kněze Petra z roku 1263 z Prahy do Říma. Při této cestě došlo k církevní události, na základě které se po celém světě slaví svátek Corpus Domini, tedy křesťanský svátek Božího těla.

• Při cestě do Říma či návratu z něj zastavil v Bolseně, kde údajně vyslovil pochybnost o skutečné přítomnosti Krista ve svátosti oltářní. Když pak sloužil mši v bolsenském kostele sv. Kristiny, odehrál se zázrak.

• Po požehnání, jímž se hostie mění v Tělo Páně, se zalila krví a kapky padaly na oltář i dlažbu.

• Slavnost Corpus Domini (Slavnost Těla a Krve Páně) se slaví po celém světě každý rok vždy šedesát dnů po Velikonocích.

• Tato křesťanská tradice má počátky v Itálii, v roce 1263 byla rozšířena papežem Urbanem IV. na křesťany v Evropě.