„Jeho cílem je poskytnout třinácti účastníkům, mezi kterými jsou nejen lidé z oboru, ale také ženy na mateřské dovolené, zvýšení kvalifikace v oboru průmyslový design a seznámit je s novými technologiemi a nejnovějšími grafickými programy pro designéry,“ řekla učitelka Jana Krejčová.
Účastníci designerského kurzu mají možnost získat poznatky v oblasti teorie i dějin designu a výtvarné kultury, technického kreslení, technologie, modelování a počítačové grafiky během 260 vyučovacích hodin. „Kurz probíhá formou třídenních soustředění jednou za 14 dní a to v učebnách a dílnách školy. Ubytování je zdarma,“ upřesnila a nastínila další předpoklady účastníků.
„Stávající účastníci kurzu hodnotí průběh vzdělávání velmi pozitivně a získají tak lepší uplatnění na trhu práce nebo mohou pokračovat na vyšších nebo vysokých odborných školách výtvarného zaměření,“ konstatovala.
Tento vzorový kurz škola zahájila 31. srpna letošního roku a ukončen bude v lednu 2008 závěrečnou prací, výstavou prací absolventů kurzu, besedou s profesionálními designéry – absolventy bechyňské školy – a udělením certifikátu o absolvování kurzu.