V současnosti je hotovo přes dvacet metrů z celkových zhruba 150 metrů štoly. Současně jsou prováděna kontrolní měření hluku během ražby. Žádné hlukové limity překročeny nebyly, a ražba štoly tak může pokračovat bez omezení. Rovněž všechna seizmická měření byla dosud podle norem.

Dělníci nyní pracují ve štole i v noci, nejedná se ale o odstřely, kterými by firma rušila noční klid občanů. Pracovníci Metrostavu, který štolu razí, především betonují ostění nové štoly.

Voda se stále odpouští nejvyšší možnou rychlostí, a to přes potrubí u štičí líhně v množství kolem 200 litrů za vteřinu. V nočních hodinách pomáhá s vypouštění také Jordánský vodopád.

Dokud nebude snížena hladina Jordánu pod úroveň bezpečnostního přelivu, nemůže zhotovitel sestrojit projektované sací potrubí, které bude uloženo v korytu vodopádu a umožní zvýšení odtoku z nádrže.

Přetrvávající nesnáze s plánovaným snižováním hladiny však podle ujišťování informační kanceláře investora, kterým je město Tábor, nejsou kritické a zhotovitel – konsorcium Daich, Metrostav a Zvánovec, garantuje schopnost plnit schválené postupové termíny výstavby dle harmonogramu.

Stav vodní hladiny k poslednímu měření – 13. březnu, byl 423,31 metrů nad mořem.