Celkem 8,5 milionu tak zůstalo v šuplíku. Peníze si neodnesli akcionáři ani šest členů statutárních orgánů firmy. A co víc. Milion nepřitekl ani do sociálního fondu, z nějž například teplárna dotuje zaměstnancům obědy. Místostarostka Olga Bastlová, která při hlasování na valné hromadě zastupovala město, předpokládá, že se budou muset sejít znovu. Zastupitelé ji vybavili usnesením, že má hlasovat jen pro uvolnění milionu korun do sociálního fondu, ostatní dělení nepodpořit.

„Když od představenstva teplárny přišel návrh, aby se nerozdělovaly dividendy (akcionářům), tak zastupitelé zase schválili, aby se nevyplácely tantiémy,“ upřesnila místostarostka, s čím šla na valnou hromadu, kde ji překvapila reakce Uniperu. Zástupce většinového vlastníka nepodpořil ani návrh „svého“ představenstva. Tři členové představenstva a tři lidé z dozorčí rady teplárny si měli podělit celkem 853 tisíc, 61 procent mělo jít představenstvu a 39 procent dozorčí radě.

Situace se ale při ukončení vzájemné smluvní spolupráce dvou vlastníků nekomplikuje jen u rozdělení peněz. Podle Ondřeje Semeráka, jednatele táborského Bytesu, jenž až do konce června participuje na dodávkách tepla, je čekají těžší chvíle.

Vedení teplárny minulý týden oznámilo, že rozchodem s Táborem, kdy si už od něj nebude pronajímat jeho trubky, aby dovedlo teplo k městským výměníkům, ceny energie pro své odběratele zachová. Ondřej Semerák potvrdil, že ani Bytes s nimi od července nehodlá hýbat. „Ono to v polovině roku ani není možné. Takže letošní rok se nic nestane, příští může být hodně komplikovaný,“ připustil. 

Po ukončení nájemní smlouvy s teplárnou totiž Bytes změní svou pozici při přenosu tepla. Od teplárny mimo jiného převezme riziko ztrát tepla z potrubí, které si až dosud pronajímala a „ztracené“ peníze přenášela do prodejní ceny. Bytes tedy nakupoval dráž, ale lidem cenu dotoval. Pokud by teplárna pro příští rok naopak do cen vůbec nepromítla úspory vzniklé zbavením se ztrát, bude s nimi muset kalkulovat Bytes. Zásadně by musel teplo pro své odběratele zdražit. 

Ondřej Semerák teď vytváří různé modelové situace, jak se na budoucnost připravit a zabránit zdražování. Již nyní ale v oblasti tepelného hospodářství Bytesu pracuje v podstatě s nulovým ziskem. 

Zatímco dosud měl Bytes kolem 310 odběrných míst, rozchodem s teplárnou jejich počet naroste na 370 až 380. Výrazné zdražení by mohlo způsobit odpojování samostatných společenství vlastníků (SVJ), jichž je 150. To by byl výrazný propad v počtu nakupujících.

Proti tomu je rozdělení zisku hračkou. Táboru teď sice stále jde o zachování centrálního vytápění, ale už vůbec netrvá na tom, že se o teplárnu musí s Uniperem dělit. Pracuje i s variantou, že svůj díl prodá, nebo naopak bude usilovat o výkup zbylých akcí, aby získal většinu ve strategické oblasti.