Už jen tři dny mají úřady a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku na to, aby si aktivovaly datové schránky.

Tato úložiště mají ulehčit komunikaci mezi úřady a firmami. Řada těch, kteří musí mít schránku zřízenu ze zákona, si totiž ještě ani nevyzvedla přístupové údaje.

Na většině úřadů už zkušební provoz těchto zařízení vyzkoušeli. Ne všichni je ale považují za přínos.

„Jsem spíše skeptický. Myslím, že se systémem budou problémy. Bude-li někdo potřebovat originál dokumentu, který mu pošleme do datové schránky, zaplatí za jeho vytištění. To dříve nebylo nutné,“ kritizoval tajemník úřadu Radek Bryll.

Velcí versus malí

Schránky si pochvalují především větší firmy. „Tímto způsobem komunikujeme už delší dobu. Významně nám to urychluje práci,“ pochvalovala si Šárka Lachoutová ze společnosti Latop.

Většina firem se ale na provoz připravuje až v těchto dnech. „Schránku jsme zprovoznili na začátku týdne. Z toho mála, co jsme zatím mohli vyzkoušet, funguje vše dobře,“ uvedl vedoucí IT oddělení firmy Domita Tábor Miroslav Tebich.

Nový způsob komunikace mu přijde jako zajímavá věc. „Nevím ale, jak bude vyhovovat menším firmám. Určitě bude chvíli trvat, než si lidé zvyknou,“ soudí Miroslav Tebich. Obavy o bezpečnost prý nemá.

Majitel klempířské firmy Střechy Matějíček ze Sezimova Ústí, čítající čtyři zaměstnance, ze systému dvakrát nadšený není. „Zatím s tím spíše bojujeme. Něco jsme vyplnili, ale schránka nefunguje. Snad ji zprovozníme včas,“ doufá Jan Matějíček.

Čas rychle kvapí

Česká pošta se rozhodla vyjít vstříc všem, kteří si dosud nestihli vyzvednout na poštách své přístupové údaje k datové schránce, a rozšířila ve svých pobočkách provozní dobu.

Na všech poštách v Táboře je až do zítřka prodloužen výdej oznámených listovních zásilek do 19 hodin. Výjimkou je pobočka v Měšicích, tam mají otevřeno do 18 hodin. Pokud si adresát nestihne zásilku vyzvednout, bude odeslána na hlavní poštu v Praze.

„Doporučujeme všem, aby si nejdříve zavolali na infolinku 270 005 200, kde získají informaci, zda jim byla datová schránka zřízena a kde se nachází. Pokud bude uložena na hlavní poště v Jindřišské ulici, domluví si s operátorem přesný čas jejího převzetí,“ poradila tisková mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Zatím jen pětina

K 26. říjnu si datovou schránku aktivovalo 13 520 právnických osob, 812 orgánů veřejné moci, 333 fyzických a 127 podnikajících fyzických osob. Schránku má tedy zatím jen 64 508 z celkem 349 142 subjektů, které si ji musí zřídit.

Pokud ji do konce měsíce neaktivují, stane se tak automaticky. Jakákoli nepřečtená datová zpráva, která do schránky přijde, bude po deseti dnech považována za doručenou.