Světový den dárců krve, který připadá na dnešní den, je letos připomínán a slaven ve všech zemích světa již počtvrté. Společně jej vyhlásily Světová zdravotnická organizace (WHO), Červený kříž a další mezinárodní organizace.
„Mám asi 44 odběrů. Dostala jsem zlatou Janského plaketu. S darováním krve jsem začala z toho důvodu, že mám bratrance, ten má syna, který je o tři měsíce starší než naše dcera a ve čtyřech letech mu zjistili leukémii. Říkala jsem si, že mu určitě měnili krev, od někoho ji dostal, tak mě napadlo, že pomůžu i já, tímto způsobem. Potom jsem u toho zůstala a mé dvě dcery, to asi ode mě okoukali. Dávají krev také a každá z nich má již více jak deset odběrů.“ zmínila se Jaroslava Novotná z Tábora, která se o cennou tekutinu dělí s ostatními již od roku 1992.
„U nás také děvčata, která jsou plnoletá, krev dávají. Je to obvykle až v druhé polovině čtvrtého ročníku a je to individuální, nechodíme tam kolektivně. Žákyně jsou informované a z praxe v nemocnici vidí, jak je krev důležitá,“ naznačila statutární zástupkyně ředitelky střední zdravotnické školy v Táboře Jana Jandáčková.
„Nedá se říci, které skupiny jsou nejvzácnější, všechny skupiny jsou potřebné, a pokud se některá vyskytuje méně, je úměrně méně potřebná. Například A2B negativní je vzácnější, ale zase ji nemá tolik lidí, takže dárci i příjemci jsou méně četní,“ naznačil primář táborské transfúzky Karel Dvořák.
Darování krve je prospěšná, bohulibá činnost, ale krev nemůže dávat úplně každý. Je potřeba pro odběr splnit určité podmínky.
„Musí splňovat všechna kriteria předodběrového vyšetření. A aby krev byla propuštěná jako transfúzní přípravek musí splňovat i poodběrová vyšetření. Co se týče konkrétního odběru, dárce by neměl mít čerstvý operační zákrok, klíště, očkování, být po porodu,“ vysvětlil Dvořák.
Kromě dotazníkového šetření absolvuje dárce pohovor s lékařem, samotné předodběrové vyšetření.
„Děláme kompletní krevní obraz a laboratorní vyšetření před odběrem. Dárce nesmí užívat žádné léky, mít během půl roku chirurgický zákrok, čerstvý piercing, tetování a podobně,“ doplnil Dvořák k náročnosti kritérií.
Primář Dvořák dále potvrdil, že krve je dostatek, za čímž vidí systematickou, průběžnou práci stanice, která funguje podle evropské legislativy ,a také změnu kritérií, kdy se v nemocnicích transfúze používá. Transfúze se dnes nedává při běžných operacích, ale při velkých zákrocích. Některé operace se dělají jinými metodami.
Jeden odběr krve obvykle představuje 450 mililitrů a opakovat je ho možné po 90 dnech u mužů a 120 dnech u žen. Kromě zdravotní způsobilosti patří mezi základní podmínky darování krve věk mezi 18 a 65 lety a tělesná hmotnost větší než 50 kilogramů. Pro autotransfúzi jsou podmínky méně přísné.