Proto na úterním zasedání předložili sami občané starostovi Bedřichu Benešovi (ODS) petici, která hájí obousměrné výjimky.
Ten se zdráhal petici přijmout, když ovšem zastupitel Martin Klíma (SZ) oponoval argumenty, starosta se rozhodl občany vyslechnout.
„Petici nám podepsalo 530 zastánců a cyklovýjimky chápeme jako tradici Sezimova Ústí. Občané jsou na ně zvyklí a nikdy se kvůli nim nestala nehoda. Obdobné výjimky jsou trendem nejen ve větších městech, ale také v cizině. Je dokázáno, že jsou díky viditelnosti cyklisty mnohem bezpečnější. Projel jsem celou trasu, zkusil si všechny situace a značky a několik nedostatků jsem objevil. Pokud se ale vyřeší, je vše bez problémů a já věřím, že zastupitelstvo rozhodne správně,“ přednesli předkladatelé petice Josef Strouhal a Petra Tichá.
Starosta konstatoval, že je nutné posoudit stav legislativy věci. „Není to jen rozhodnutí města, ale zastupitelstvo se tím bude automaticky zabývat,“ ujistil Beneš.
MÚ Tábor nevidí v cyklovýjimkách problém.