Pod táborským náměstím ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů byly vyhloubeny rozsáhlé sklepy, které jsou dnes zajímavou technickou památkou pozdního středověku. Součástí je prohlídková trasa o délce přibližně 500 metrů. Trasa začíná ve sklepení staré radnice a sleduje linii domů na jižní a východní straně Žižkova náměstí. Končí v podzemí domu čp. 6 na severní straně náměstí. Chodby jsou úzké a nízké a trasa má několik slepých částí. Je na ní vybudováno umělé osvětlení a několik míst pro odčerpávání podzemní vody.

Zkoumání krás historie však končí v okamžiku, kdy se stane mimořádná událost, která vyžaduje zásah záchranných složek. Jednou z nich může být podle Vratislava Malého z Hasičského záchranného systému Jihočeského kraje záchrana zavalených osob. A přesně ta byla tématem pondělního taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému v táborském podzemí.

Sesuv chodby

"Cvičení bylo rozehráno za situace, kdy při rekonstrukci (odvodnění) podzemních chodeb dojde k sesuvu části stropu chodby a k závalu. Chodba zůstává zcela neprůchodná a v podzemních prostorách je uvězněno celkem pět osob. Přímo pod závalem se nachází tři zranění pracovníci, další dva jsou uvězněni ve slepé chodbě. Jeden z pracovníků, který nebyl závalem zasažen, má volnou cestu ven a může sehrané neštěstí oznámit správci chodeb," popisuje situaci, která se odehrála naštěstí jen při cvičení, Vratislav Malý.

A ž se vše rozjíždí jako při "ostrém" zásahu. Muž, který se dostal z chodeb ven, událost hlásí na tísňovou linku 112, operátoři si předávají informace a datové věty a operační střediska hasičů, policistů a záchranářů vysílají k záchraně osádky svých výjezdových vozidel.

Taktické cvičení hasičů v táborském podzemí na Žižkově náměstí. | Video: HZS JČ

Záchranné práce se rozjíždějí v plném rozsahu. "Podstatné pro další rozhodování je průzkum místa zásahu a další upřesňující informace, které všechny složky na místě dostávají a následně vyvozují. Zcela zavalený pracovník je v důsledku zranění pravděpodobně mrtev, částečně zavalení jsou schopni komunikace, ale mohou být ohroženi rozvojem crush-syndromu a pracovníci uvěznění ve slepé chodbě jsou ohroženi intoxikací oxidu uhličitého z důvodu nemožnosti výměny vzduchu v jejich okolí. A všech pět osob jsou cizí státní příslušníci," naznačil Vratislav Malý.

Crush syndrom vzniká dlouhodobým stlačením nebo masivním zhmožděním měkkých tkání (především svalů) → dochází k jejich ischemii a poškození. Po odstranění tlaku se z poškozených tkání uvolňuje myoglobin, kyselé metabolity a kalium; do poškozené tkáně transuduje tekutina (plazma) za vzniku edému. Úbytek plazmy intravaskulárně vede k rozvoji hypovolemického šoku, šokové ledviny a akutní renální insuficience. Zdroj:Crush syndrom vzniká dlouhodobým stlačením nebo masivním zhmožděním měkkých tkání (především svalů) → dochází k jejich ischemii a poškození. Po odstranění tlaku se z poškozených tkání uvolňuje myoglobin, kyselé metabolity a kalium; do poškozené tkáně transuduje tekutina (plazma) za vzniku edému. Úbytek plazmy intravaskulárně vede k rozvoji hypovolemického šoku, šokové ledviny a akutní renální insuficience. Zdroj: https://www.wikiskripta.eu

Kudy k závalu

Velitel zásahu rozhoduje o dvou možných směrech přístupu k závalu. Průzkumné skupiny hasičů, které vedou zásah v dýchací technice, průběžně provádí monitoring vzduchu. Poté, co vyhodnotí, že prostor je z tohoto hlediska bezpečný, zapojí se do zásahu zdravotníci záchranné služby, kteří tak mohou poskytovat pomoc komunikujícím osobám.

"Další zcela zásadní činností hasičských jednotek je stabilizace v místě zásahu. Hasiči vytvoří ochranný poval. To znamená, že ustaví dvě podpěry, které jsou svázány zavětrováním do kříže na obou stranách. Ochranný překryv pak bude tvořen silnými fošnami, které mohou být překryty dalším materiálem například bednícími deskami," uvedl Vratislav Malá a pokračoval, že v podzemí je dále nutné zajistit ventilaci vzduchu. Proto hasiči nasadí větracím otvorem do podzemí elektrický ventilátor, který vyústí na povrch. Zároveň musí v podzemí hasiči po celou dobu zásahu monitorovat množství oxidu uhličitého. "V tomto ohledu je nutné myslet například i na ustavení zasahující techniky na náměstí. Výfukové zplodiny aut a benzínových agregátů se nesmí dostat do větrací šachty," poznamenal.

Poté, co je takto vytvořen bezpečný prostor pro všechny zasahující, je možno začít s vyprošťováním zavalených. Hasiči postupně odstraňují zával, odstraňují suť a uvolňují osoby. Velmi úzce zde spolupracují se zdravotníky a konzultují s nimi každý postup. Vyproštěné osoby zafixují do transportních nosítek.

Spojení s podzemím

Velmi specifickou činností při takovém je pak vzhledem k typu zásahu dokumentační činnost. "Velitel zásahu využívá činnost dokumentační skupiny, která mu zprostředkovává obrazové výstupy z podzemních prostor. Zároveň zajišťuje i zvukovou komunikaci mezi vyprošťovací skupinou a velitelským stanovištěm. To tak dostává naprosto přesné a aktuální informace o situaci v podzemí a velitel může ihned reagovat a rozhodovat o dalším postupu a činnostech," doplnil Vratislav Malý s tím, že po třech hodinách cvičení končí. A práce přibližně třech desítek hasičů, policistů a záchranářů bude zhodnocena v následujících dnech.