Spolek Zachovalý kraj, který odporuje plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Magdaléna na Jistebnicku, uspořádal v sobotu večer další valnou hromadu. Mluvilo se o změně názvu spolku, schválila se výroční zpráva za rok 2015, plánovala se také dubnová akce Den proti úložišti, ale nejvíce se řešily nadcházející průzkumné práce a „špinavé" peníze od SÚRAA (vládní Správy úložišť radioaktivních odpadů).

„Ministr životního prostředí Richard Brabec povolil průzkumné práce pro úložiště ve všech lokalitách, tedy i v naší Magdaléně. Zachovalý kraj proto podal proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, ale neměla účinek, SÚRAO už totiž představuje své průzkumné práce a snaží se změnit názor lidí na úložiště. Poslední vývoj je tedy poměrně negativní," informoval členy spolku jeho předseda Jiří Popelka.

Úložiště v Kraví hoře?

Starosta Jistebnice Vladimír Mašek se pokusil účastníky besedy trochu uklidnit. „Ve čtvrtek jsem mluvil s hejtmanem Jiřím Zimolou i ministrem průmyslu Janem Mládkem a řekli mi, že k průzkumům musí dojít, ale vláda nemá zájem jít proti lidem. Podle posledních zpráv by nakonec mohlo být úložiště umístěno na Kraví hoře, a to jsem neslyšel poprvé," ujišťoval na besedě.

Obyvatelům lokality Kraví hora, která leží na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, totiž údajně není úložiště tolik proti srsti, navíc by tam pro něj byly i velmi vhodné technické podmínky, protože se nachází nedaleko uranového dolu v Dolní Rožínce a kolem průzkumného území je tedy řada starých štol z předchozí těžby uranu.

Geologické průzkumy, které mají ověřit vhodnost vybraných lokalit, bude provádět SÚRAO. Měly začít již v roce 2015, nakonec se o rok opozdily. Dotknou se všech sedmi lokalit (Čertovka, Březový potok, Magdaléna, Čihadlo, Hrádek, Horka a Kraví hora) a potrvají dva roky. Pak se práce zhodnotí, včetně veřejného mínění, které se bude zjišťovat pomocí dotazníku. Nakonec se vyberou čtyři vhodné lokality a z nich poslední dvě, ve kterých dojde k hlubinným vrtům.

„Až SÚRAO pošle majitelům pozemků dopis, že dojde k průzkumům na jejich pozemcích, bylo by určitě dobré poslat jim odvetný dopis, že s průzkumy nesouhlasíte. SÚRAO sice váš souhlas nepotřebuje, na druhou stranu by je tento projev nesouhlasu mohl zastavit," nabádal členy spolku Jiří Popelka.

Lidé v zaplněném sálu padařovské hospody s jeho názorem zdá se souhlasili, Jiří Máchal z Makova se ale obává, že dopisy nebudou mít kýžený efekt. „Určitě nesmíme ustávat v protestech, já se tím dopisem nejspíš také ohradím, na druhou stranu mi ale přijde úsměvné, že by dopis něco změnil. Nevěřím tomu," říká majitel jednoho z dotčených pozemků v Padařově.

„Špinavé" peníze

Větší debata se v sále strhla okolo finančních příspěvků, které nyní SÚRAO bude rozesílat dotčeným lokalitám.

Jistebnice se například rozhodla tento příspěvek zařadit do svého rozpočtu a používat jej na nutné investice. Jiné obce ale peníze považují za „špinavý úplatek" a chtějí je ukládat na „boční" účet, ze kterého by se financovaly například akce proti průzkumům, právní služby, konzultace s odborníky apod.

„Ty peníze jsou špinavé a na bočním účtu se nevyčistí. Jistebnice je potřebuje na investice. Bočním účtem bychom si nijak nepomohli a v investičních záležitostech bychom na tom byli jen hůř," vysvětloval Vladimír Mašek svůj postoj, neboť se musí postarat také o 27 osad spadajících pod město.

Také Nadějkov má nyní peníze od SÚRAA započítané do rozpočtu. „Nevěděli jsme o možnosti bočního účtu, ale já osobně jej preferuji. Určitě o tom budeme ještě jednat," řekl na setkání nadějkovský radní Pavel Šitner a dodal, že milion a půl, který by měl Nadějkov dostat, sám vnímá jako vládní úplatek.

Stejný názor má i členka spolku z Makova, která si přála zůstat v anonymitě. „Jednou jsme proti úložišti, tak si myslím, že je vhodným gestem odporu nechat peníze ležet někde mimo a používat je na protestní akce, jak se tu navrhovalo," myslí si.

Den proti úložišti

Příště se členové Zachovalého kraje sejdou v sobotu 23. dubna, v Den proti úložišti. Plánují uspořádat hvězdnicovitý pochod z několika míst do Padařova. Na závěr se bude v tamějším kulturním domě promítal film Cesta na nejbezpečnější místo na zemi, který pojednává o hledání místa pro trvalé úložiště radioaktivního odpadu.