Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života, pronesl slavný fyzik Albert Einstein. Současný trend, bohužel, tomuto výroku nahrává. Členská základna včelařů stárne, mladí se k úlům nehrnou a včelstev ubývá. To, že budeme bez medu, je jen jeden z mnoha problémů, které nás mohou potkat. Jestli se včas nezačne o včely starat více lidí.

„Úbytek včel je ve své podstatě důsledek, ne příčina. Ta spočívá v tom, že stárne členská základna a ubývá včelařů. V osmdesátých letech minulého století bylo na našem území 1 004 000 včelstev a nyní jsme skoro na polovině,“ říká nový předseda táborského svazu včelařů Milan Petrů.

Víte, že…
… včela dělnice se dožívá v průměru 27 dnů?
… za svůj život nalétá průměrně 820 kilometrů?
… výkonná včelí matka naklade ročně 200 000 vajíček?
… k získání 1 kg medu musí včely navštívit alespoň 5 milionů květů, nalétají při tom 280 000 km, což je 7x kolem rovníku.
… po opylení přestanou květy ronit nektar a ztrácejí vůni.
… každý pravý med časem krystalizuje, některý dříve, jiný později. Krystalizací se však hodnota medu, chuť ani vůně nemění.
… potřebujeme-li med v tekutém stavu, stačí ponořit sklenici s medem do vodní lázně teplé do 45°C a za krátkou dobu budeme mít med v původním stavu.
… medem můžeme nahradit část cukru nebo celou dávku cukru uváděnou v receptech. Jeden litr medu váží 1,25 kg a jeho celková sladkost je 75 procent sladkosti cukru. Proto používáme-li med na pečení, použijeme ho o polovinu více než určují předpisy, v nichž je uveden cukr.
se začala prezentovat na internetu a zájem o včelařinu vzrostl. Dokonce se stalo, že se noví adepti přihlásili i formou vyplnění elektronického dotazníku. Jsou to lidé mezi třiceti až padesáti lety a dokonce se hlásí i ženy,“ pochvaluje si Milan Petrů.

Včelaři mají kromě rozšíření svých řad před sebou ještě další plán: zařadit med do každodenního jídelníčku a propagovat využívání i dalších včelích produktů.
„Rádi bychom v lidech zakořenili povědomí o možnosti a hlavně užitečnosti nákupu kvalitního Českého medu přímo ze dvora. Pro člověka je totiž důležité, aby měl možnost konzumovat včelí produkty z regionu, kde žije. Med dovážený zejména obchodními řetězci je bez jasného původu. Tím pádem nejde zcela vyloučit, že v něm nejsou stopy léčiv, antibiotik, alergenů a jiných látek, které by mohly konzumentům spíše ublížit. Takový med jasně poznáte podle toho, že je stále tekoucí a na etiketě je jako země původu zcela nejasné konstatování, že je ze států EU a států mimo EU. Což je jinými slovy celý svět. To není vhodný med ani pro dospělé, natož pro děti,“ varuje Milan Petrů.

Vysvětlivky:
Český med – značka Český med je registrovanou značkou Českého svazu včelařů (ČSV) pro med, který splňuje svazovou normu.
Prodej ze dvora – specifická forma prodeje, přímý prodej zemědělských produktů na farmě.

Co je to med? Co obsahuje?
Med je nejznámějším a nejdůležitějším včelím produktem. Zelené rostliny přetvářejí energii slunce, vodu a oxid uhličitý na cukr, který formou nektaru nabízejí rostliny včelám. Ty pak pomocí svých trávicích enzymů změní tuto sladinu v hustý, vonící a energeticky bohatý med. Med se skládá téměř z 80 % z cukrů: cukr hroznový – glukóza a cukr ovocný – fruktóza. Dále obsahuje malé množství sacharózy, 17 až 20% vody, organické kyseliny, bílkoviny a enzymy, minerální látky a stopové prvky. Med je možné použít nejen jako sladicí prostředek, ale třeba i jako regenerační emulzi k masážním a kosmetický účelům, nebo jako základ pro výrobu medoviny. V minulosti se používal i ve vojenství, k balzamování nebo jako penetrační prostředek. V antice byl dokonce prohlášen za posvátný . Jako symbol ho použil v prvním popisu naší země i praotec Čech.

Léčivé účinky medu

Nejvíce známé jsou hojivé účinky medu na kůži, a proto je med často součástí kosmetických hydratačních a výživných krémů. Med však má vynikající účinky i při aplikaci přímo do rány při různých odřeninách či dokonce popáleninách. Med aplikovaný přímo na rohovku v zánětu urychlí její uzdravení. Často se dává med do spojitosti s diabetes. Jakkoliv je zřejmé, že med je nevhodný pro diabetiky, je rozhodně menším zlem, než potraviny slazené obyčejným rafinovaným cukrem. Bylo zjištěno, že hladina inzulinu byla nižší při příjmu určitého množství energie z medu, než při příjmu jiných potravin se stejným množstvím energie, ale krevní cukr byl naopak vyšší. U zdravých jedinců však při konzumaci medu byl dokázán nižší obsah cukrů v krvi, než při konzumaci obyčejného cukru.

Dnešní věda však doporučuje med spíše jako potravinu než lék. Lékaři totiž tvrdí, že celá řada účinků medu výše popsaných může být výsledkem zlepšené výživy. Med je totiž zdrojem okamžité rychle a lehce doplnitelné energie, jejíž dodání je předpokladem úspěšné léčby (například při jaterních problémech, při ozařování ap.). Dále je třeba zcela odmítnout i tvrzení, že med způsobuje zubní kaz. Zubní kaz je problémem spíše sladkostí z řepného cukru. Med naopak obsahuje celou řadu látek, které vzniku zubního kazu brání. Med také na rozdíl od řepného cukru obsahuje navíc dosti vápníku a fosforu, jež jsou zapotřebí při metabolizmu sacharosy, takže organizmus nemusí tyto prvky brát například ze zubní skloviny. Milan Petrů

Citáty slavných
J. A. Komenský:
Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.
Albert Einstein:
Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.
V řeckém Epidauru ve svatyni řeckého boha lékařství je více než 2000 let napsáno:
Nerozčilovat se – hodně klidu – pít med v mléku – pěstovat divadlo a lehkou gymnastiku.
Wilhelm Bolsche:
Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely.
Z. Gravenhorst:
Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější.
R. A. Réaumur:
Kdykoli pozoruji velkolepou práci včel v úle, zdá se mi, že paprsek boží moudrosti zazářil přede mnou.
M. Maeterlinck:
Tomu, kdo je poznal, tomu, kdo je miloval, zdá se léto bez včel tak ubohé a tak nedokonalé, jako by bylo bez ptáků a bez keřů a stromů.
Vilém Mrštík:
Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.
Zdroj: vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz

Co obsahuje pyl

Pyl obsahuje 19 aminokyselin jako: laurovou, myristovou, pimitovou, heptadekanovou, atearovou, olejovou, linolovou, arachovou, behanovou, linolenovou a jiných dosud nepojmenovaných. Dále obsahuje bílkoviny, peptony, globuliny, uhlovodany (např. glukózu, fruktózu, sacharózu), tuky a lipidy (lecithin a mastné kyseliny), fermenty a minerální látky, tj. pyl obsahuje také dosud chemicky nedefinovatelné látky hormonální a antibiotické, některé vitamíny, zejména karoten a rutin.

Je pro výživu a rozvoj včelstva nepostradatelný. Blahodárně působí i na člověka, zvláště pak při léčení alergií, zlepšuje chuť k jídlu, zvyšuje počet červených krvinek, zvyšuje psychickou a tělesnou kondici, tonizuje aktivitu nervového a hormonálního systému, léčí záněty močových cest, blahodárně účinkuje na slinivku břišní a bolení nohou, má mírný projímavý účinek, odstraňuje jedovaté zplodiny z těla, uklidňuje nervovou soustavu, léčí plicní a infekční žloutenky, léčí horní cesty dýchací, kornatění a rozšíření tepen, zlepšuje prokrvení orgánů, snižuje obsah cholesterolu v krvi, léčí anémii, zmírňuje bolest při křečích bronchů a srdečního svalu, urychluje léčebné procesy řady různých chorob, urychluje zacelení ran a spálenin, má aktivní léčivé a profylaktické účinky.Milan Petrů

Přísloví
Černohorské:
Nebuď jako med, sic tě mouchy sežerou.
Bulharské:
Když se moře proměnilo v med, chudák ztratil lžíci.
Latinské:
Kde je med, tam jsou včely.
Čínské:
Kdo krade med, měl by počítat se žihadlem.
Starořecké:
Můj med je tak dobrý, že bych ho vůbec neprodával, kdyby mi do něj nespadl potkan.
Turecké:
Včela ví, z kterých květů má sbírat med.
Vietnamské:
Včela med dělá, ale nejí.
Zdroj: www.iprislovi.cz, vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz


Ze života včel

Včelu medonosnou jako jedince nelze ve své podstatě vzít z praktického hlediska v potaz, protože sama není schopna samostatné existence, takže dále můžeme hovořit o nejmenší jednotce – o včelím společenstvu – včelstvu.

Každé včelstvo má jen jednu matku (včelí samičku schopnou reprodukce, která pomocí feromonů řídí chod společenstva), několik set trubců (samečků schopných oplodnění) a tisíce včel dělnic (samiček neschopných reprodukce). Počet jedinců ve včelstvu je proměnlivý a závislý na roční době. Na podzim se rodí dlouhověká generace včel, která má za úkol přežít dlouhé období bez snůšky. V tomto období nejsou ve včelstvu zastoupeni žádní trubci. Celkově čítá společenství zhruba čtyři až deset tisíc jedinců.
Počínaje zimním slunovratem začíná matka s postupným rozšiřováním včelstva až do doby, kdy na vrcholu snůšky čítá řádově 30 – 60 tisíc jedinců, z nichž trubců je několik set až tisíc.

Kromě nektaru je pro včelí společenstvo důležitý přísun pylu a vody. Dalšími produkty, kterými může včela být pro člověka prospěšná, jsou propolis (antibakteriální pryskyřice), vosk, mateří kašička (omlazuje, regeneruje, působí na zvýšení aktivity), pyl a včelí jed (působí proti revmatizmu, používá se k následnému zpracování ve farmacii). Tím nejdůležitějším je však její opylovací schopnost, protože na včelím opylení je odkázáno 80 procent kvetoucích rostlin. Jejich řádné opylení má rozhodující vliv jak na bohatost sklizně, tak i na její kvalitu. Milan Petrů

ZO ČSV Tábor
Táborské občanské sdružení včelařů eviduje k 1. březnu letošního roku 115 řádných členů, kteří chovají 1520 včelstev.
Ve svém středu má také jedenáct žen, které se starají o 78 včelstev.
Organizace dále eviduje dalčích devět chovatelů, kteří chovají v působnosti organizace celkem 56 včelstev, ale nejsou zatím nikde organizovaní.

Včelařská školička
Týden co týden se v neděli pro veřejnost otevírá Včelařská školička. Přijít může každý, kdo se včas přihlásí, protože počet míst je omezený, a to vzhledem k tomu, aby mohl být zachován individuální přístup. Začátek je úderem desáté hodiny dopolední a místem konání klubovna u Ladislava Nerada v Balkově Lhotě. Dopoledne se probere letmý přehled o nízkonástavkovém včelaření a racionalizaci chovu. Jinými slovy je řeč o tom, jak včelařit, ale zbytečně se u toho nenadřít. Po obědě je praktická ukázka práce na včelnici, prohlídka včelstva, prostor na individuální konzultaci. Takže vůbec nezáleží na tom, kdo už ke včelařině přivoněl a kdo ne. Je spíše důležité podchytit zájem a nevtíravou formou nabídnout pomoc.