Na pozvání organizátorů přijeli jedním služebním vozidlem a také na policejním elektroskútru za dětmi do letního tábora v Dražičkách, a to hned dvakrát.

Kouzelný kotlík

První běh tohoto tábora, který se celý nesl v duchu programu s názvem Panoramixův kouzelný kotlík, byl určený rodičům s menšími dětmi a strážníci jej navštívili v úterý 15. července. Děti i jejich doprovod seznámili s činností městské policie, ukázali jim donucovací a obranné prostředky, defibrilátor, část svého vozového parku a pomůcky pro odchyt zvířat.
Kynolog městské policie je poučil o správném chování k cizím psům a naučil je, jak se bránit v případě ohrožení nebezpečným psem. Došlo i na odpovědi na rozmanité dotazy, zejména ze strany rodičů, ale i dětí. Ty se mohly nechat vyfotit v neprůstřelné vestě nebo s ochranným štítem a donucovacími prostředky.

Samotný závěr patřil účastníky tolik očekávané ukázce výcviku služebního psa. Šestiletý Cir spolu s psovodem předvedli nejprve cviky poslušnosti a ovladatelnosti a poté ve spolupráci s figurantem nasimulovali některé situace, které mohou ve službě strážníků nastat. Cir například musel vyhledat pachatele ukrytého v hromadě dříví, s náhubkem zlikvidovat výtržníka, který se pokoušel demolovat služební vozidlo či zadržet střílející nebezpečnou osobu.

Návrat do galské vesnice

Podruhé strážníci do „galské" vesnice zavítali hned ráno v neděli dne 20. července. Druhého turnusu letního tábora, tentokrát nazvaného Asterix a Obelix v Dražičkách, se zúčastnilo více než padesát dětí. Stejně jako při první návštěvě, strážníci nejprve dětem přiblížili svou práci, ukázali součásti stejnokroje městského policisty a také dopravní prostředky, které ve službě využívají. Zájemci si mohli například vyzkoušet pomůcky pro odchyt zvířat, obléci si neprůstřelnou vestu nebo se vyfotit na elektroskútru.
Někteří dokonce neváhali obléci se do těžkého ochranného obleku pro výcvik psů a takto oděni závodili v běhu do vrchu. Akci opět dominovala ukázka výcviku služebního psa Cira, který mimo obvyklé disciplíny předvedl vyhledání zloděje ukrytého v jedné z chatek a poté s nasazeným náhubkem zlikvidoval výtržnost páchanou dvěma „podnapilými" výtržníky. V závěru zadržel střílejícího pachatele a dokázal zneškodnit i jeho společníka, který se ho rozhodl bránit.

Táborníci stříleli
z revolverů

Strážníci si připravili i malé překvapení. V provizorně vybudované střelnici nechali táborníky zastřílet si z revolverů flobert na padací terče ve tvaru prasátek. Děti zase na oplátku darovaly strážníkům ručně vyrobené náramky z korálků a gumiček. Vedoucí tábora jim předali „Diplomy náčelníka galské vesnice Majestatixe za podnětné dopoledne na letním táboře". Cir si pro změnu odnesl „Diplom za psí kusy".
Při obou akcích mezi dětmi a strážníky panovala příjemná přátelská atmosféra.

Pavel Šimek, Městská policie Tábor