Chýnovští si letos připomenou hned troje kulatiny. 1030 let od první zmínky o Chýnově, sedmdesátileté výročí úmrtí sochaře Františka Bílka a 150 let pošty oslaví sérií kulturních a společenských akcí, které vyvrcholí slavnostním večerem v polovině října.

„K tradiční Neckyádě, Dni s armádou, Turnaji o pohár starosty a festivalu dechovek, které jsme do oslav také začlenili, jsme naplánovali další řadu akcí, kterými významná výročí důstojně připomeneme. Za zmínku rozhodně stojí výstava fotek ze sbírek ateliéru Ignáce Šechtla k sedmdesátému výročí úmrtí Mistra Františka Bílka či výstava archiválií ze sbírek Poštovního muzea Praha,“ nastínil chýnovský radní a předseda školské a kulturní komise Josef Musil.
K výročí pošty už je vytištěn speciální aršík známek, občané i sběratelé si budou moci nechat orazit obálky pamětním razítkem. První poštovna se před 150 léty otevřela v Bílkově ulici. Dlouhá léta sídlila v dnešním infocentru v budově městského úřadu. Před třemi roky se pošta přestěhovala na druhou stranu Gabrielova náměstí do samostatného objektu.

Nejvýznamější výročí se váže k první písemné zmínce o Chýnově v Kosmově kronice z roku 981. „Píše se zde, že Chýnov byl spolu s Doudleby a Netolicemi pomezním hradem panství knížete Slavníka na ochranu proti Rakousům,“ informovala kronikářka města Marie Fučíková.

Zajímavá bude i výstava k výročí úmrtí slavného chýnovského rodáka, sochaře Františka Bílka.
„Rok po jeho úmrtí se v Chýnově konala velká výstava. Mezi lidmi je určitě mnoho snímků dokumentující umělcův život i dílo, a proto jsme oslovili veřejnost a poprosili o jejich zapůjčení,“ dodal Josef Musil.

Radnice uvažuje také o vydání kalendáře s fotografiemi ze života Františka Bílka. Záležet však bude na finančních možnostech města a na ceně, za kterou by se publikace dala pořídit.

Sérii oslav završí koncert táborského souboru Hlahol v chýnovském kostele 14. října a následující společenský večer, kterého se mimo jiné zúčastní také hosté z partnerského města Oberthal ve Švýcarsku. Na kulturní akce vyčlenila chýnovská radnice částku 145 tisíc korun.

Akce k výročí

24. 6. Svatojánská noc
26. 6. Fotbalový turnaj rodin
9. 7. Vernisáž výstavy 150 let pošty v Chýnově
30. 7. Turnaj o Pohár starosty
Konec srpna: Neckyáda, Den s armádou
3. 9. Festival dechové hudby
14. 10. Vernisáž výstavy k 70. výročí úmrtí Františka Bílka
14. 10. Koncert chrámové hudby
15. 10. Závěr oslav – společ. večer