Ředitelka chýnovského domova pro seniory Jana Zadražilová zmínila, že mají v současnosti kolem pěti set neuspokojených žádostí. „V létě navíc došlo ke sloučení s domovem v Budislavi, kde jsou nevyhovující podmínky. Nachází se tam čtyřicet klientů ve vícelůžkových pokojích, kteří se přestěhují do nového pavilonu,“ sdělila.

Přibude 96 lůžek, na které v první řadě umístí právě budislavské klienty. Zbylých 56 míst obsadí dle aktuálních pořadníků.´

První náměstek hejtmanky Josef Knot je z plánů nadšen. „Nový pavilon volně naváže na stávající prostory, kde je nyní místo pro sedmdesát sedm klientů. Jsem rád, že zastupitelstvo jeho výstavbu schválilo,“ vysvětlil.

AKTIVITY I CVIČENÍ

V novostavbě budou mít senioři místo pro koníčky i rehabilitační prostory. „Uvnitř bude společenský sál s možností ergoterapie, bez zázemí nelze v dnešní době poskytovat tyto služby,“ upřesnila Jana Zadražilová.

Domov poskytuje péči o seniory i službu zvláštního režimu. „To znamená péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a pro ně je nutné zajištění zázemí na volnočasové aktivity,“ objasnila.

S více než dvojnásobnou kapacitou přijde i nabídka pracovních míst. „Odhaduji, že by mohlo jít o tři desítky lidí z řad ošetřovatelského personálu,“ míní.

Hotovo má být do konce září roku 2022.

Zámek jako ústav sociální péče slouží od 19. září 1958. Od té doby se dočkal mnoha zlepšení, rekonstrukce kuchyně, společných prostor i sociálního zázemí. Objekt získal také novou fasádu i třetí křídlo, díky kterému splnil vyšší požadavky na sociální péči.