Na jeho místě vyroste nová tělocvična. Část budovy zůstane zachována, stejně jako komín, na němž občas hnízdí čápi.