Barokní kulturní památka sloužící přes šedesát let jako ústav sociální péče se podle plánů Jihočeského kraje měla začít rozrůstat. Kapacita domova pro seniory se měla zvýšit na dvojnásobek přístavbou nového pavilonu s dalšími 96 lůžky. Součástí projektu byly i specializované prostory pro fyzioterapii a rehabilitaci.

Barokní zámek v Chýnově slouží jako ústav sociální péče od 19. září 1958. Od té doby prošel mnoha úpravami a rekonstrukcemi. V roce 2006 dostal celý objekt novou fasádu. Na přelomu let 2007 a 2008 byla zahájena výstavba nové budovy, která výrazným způsobem poznamenala chod a možnosti domova. Výstavba nového, třetího křídla, pak naplnila zvýšené požadavky na pobytovou sociální péči.

K tomu však ale již nedojde. Kraj totiž požádal o vyjádření památkáře z českobudějovického Národního památkového ústavu a ti byli proti. Barokní zámecký areál z 18. století má podle jejich vyjádření velkou památkovou hodnotu. Navíc zde došlo k objevu středověkého slavníkovského hradiště.

„Nikdo nemohl tušit, že zde bude při archeologickém průzkumu nalezena kulturní památka tak důležitého významu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Další fungování domova seniorů tím sice nebude nijak zasaženo, se stavbou nového pavilonu a zdvojnásobení kapacity domova je ale konec.

Kraj tak nyní hledá jinou alternativu, kam domov pro seniory umístit. „Měli jsme již jednání se zástupci Tábora: starostou Štěpánem Pavlíkem a místostarostkou Olgou Bastlovou. Jako vhodnou lokalitu pro stavbu navrhují místo bývalých kasáren, kde má vzniknout nová čtvrť,“ upřesnila Lucie Kozlová.

I takhle může vypadat sociální bydlení. Tohle je v Bílovicích nad Svitavou a architektonická kancelář ČTYŘSTĚN je za něj nominována do užšího výběru České ceny za architekturu 2021.
Ministerstvo podpořilo sociální bydlení, týká se to i měst na jihu Čech

Starosta Štěpán Pavlík její slova potvrzuje. „Zájem o stavbu domova pro seniory rozhodně máme. Rada města v tomto smyslu již i vydala usnesení. Lokalita nové čtvrti se nám jeví jako nejvhodnější, ve městě však existují další místa, kde by bylo možné jej postavit. Nová čtvrť by však mohla nabídnout blízkost například se základní či mateřskou školou, což se obecně doporučuje,“ uvedl starosta.

Původně plánované náklady na stavbu ve výši 210 milionů jsou ale již minulostí. „V poslední době došlo k výraznému navýšení ceny stavebních materiálů. Nová stavba by tak vyšla na mnohem vyšší částku,“ doplnila Lucie Kozlová.

Kraj však stále zvažuje vícero možností, a to i mimo Táborsko. „Právě Táborsko a Jindřichohradecko jsou ale oproti zbytku kraje počtem lůžek dlouhodobě poddimenzovány,“ uzavřela náměstkyně hejtmana.