V novém zeleném pásu kolem preferenčního pruhu v Soběslavské ulici se opět ukázalo, jak by se při plánování mělo postupovat: počkat, až si lidé vyšlapou cestu, a podle toho vytvořit projekt.

Hezký kus trávníku tu nikdy neporoste. Občané z okolí navíc nechápou, proč tudy nevede chodník. Během několika týdnů po zprovoznění opravené zastávky Černé mosty ze směru od Sezimova Ústí se totiž ukázalo, že by se mu dařilo lépe než trávníku.
„Po asi třiceti metrech chodník končí a dál už je tráva. S vyšlapanou pěšinou. Nechodí tu stovky lidí, ale desítky určitě, takže chodník tu být měl,“ říká například Jaroslav Barták, který bydlí na zmíněné Soběslavské ulici.

Starostka Hana Randová dnes připouští, že v době vzniku projektu na tohle nikdo nepomyslel.
„Dost mě to mrzí. Je jasné, že i Táboráci si umí zkracovat cestu a my s tím budeme muset něco udělat. Ne v letošním, ale v příštím roce bychom se měli k problému vrátit. Skutečně platí, že když se staví například sídliště, má se se založením zelených ploch a chodníků počkat, až sami lidé ukážou, kudy mají cesty vést. Tady se nám to potvrdilo,“ uvedla starostka Randová.

Nové vedení radnice by tedy mělo zdědit napravení nepovedeného trávníku. Randová naznačila, jaké řešení by ona sama viděla jako schůdné.
„Buď musíme cestu přiznat, nebo lidem zabránit tudy chodit. To je ale sisyfovská práce, to znamená, že se budeme klonit k první variantě. Musím ale upozornit, že na druhou stranu není správné, že lidé chodí načerno přes koleje,“ naznačila starostka.

Až na příští rok odložila i opravu zálivu protější zastávky MHD. Byť se v místech opravoval povrch vozovky, na tento kousek už radnice peníze nenašla.
„Nechápu, proč neopravili současně i druhou stranu, jejíž stav je mnohokrát horší. Autobusy jsou kvůli výmolům a vyjetým kolejím poškozovány,“ uvedl řidič autobusu Milan Šimek.

Stavbu preferenčního pruhu v Soběslavské ulici ale řidič autobusu hodnotí kladně.

„Myslím si, že jeho vybudování byl dobrý nápad. Značně urychlil a odlehčil autobusovou dopravu,“ hodnotí Milan Šimek.
Takové hodnocení si první táborský preferenční pruh v Purkyňově ulici nikdy od řidičů nevysloužil. Jeho životnost proto nebyla dlouhá.
K opravě výmolů na protější zastávce pak starostka Randová uvedla, že se s ní počítá. Do akce kolem pruhu se ale již nedostala.
„Na to je jednoduchá odpověď. V letošním roce jsme měli alokovány jen určité finanční prostředky. Nicméně v dohledné době příštího roku by se mělo změnit i nástupiště této zastávky směrem do Sezimova Ústí,“ plánuje.