Co radí zahraničtí experti
Ve své zprávě Mezinárodní rada památek a sídel (ICOMOS) sděluje: „Podle názoru mise není pochyb o tom, že otáčivé hlediště má silný nepříznivý dopad na barokní zahradu a ještě více na krásný a jedinečný pavilon Bellaria, přičemž oba představují atributy výjimečné světové hodnoty statku…"
Experti z ICOMOSu se domnívají, že je nezbytné, aby podmínky soutěže na nové rozebíratelné hlediště byly pozměněny, aby umožnily jeho možné přemístění. Doporučují revizi koncepce obnovy zahrady, aby zahrnovala ustanovení, která by zajistila ochranu a zachování všech atributů výjimečné světové hodnoty.
„Obecná koncepce obnovy zahrady by neměla počítat se současným umístěním divadla, ale naopak, umístění divadla by mělo vycházet z koncepce."

Se závěry mezinárodní komise, která mapovala téma otáčivého hlediště v Českém Krumlově, se pečlivě seznámili i pracovníci správy krumlovského zámku. Pavel Slavko a Jiří Olšan nadále zastávají stanovisko, že divadelní točna nemůže zůstat v zámecké zahradě, natož přímo u letohrádku Bellaria.

„Náš názor je stejný od počátku řešení problematiky točny. Konstrukce stavby a náročnost provozu je neslučitelná s významem zámecké zahrady. Její místo u letohrádku Bellaria má ráz degradující, poškozuje materiální strukturu a snižuje hodnoty zahrady jako výjimečného díla člověka," společně sdělili Pavel Slavko a Jiří Olšan.

Poradenství při hledání optimálního řešení od Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) uvítali také. Jejich cílem je zmírnit případný negativní dopad na výjimečnou světovou hodnotu Krumlova.
„Stanovisko monitorovací zprávy přesně vystihlo všechny problémy, kolem kterých se bezradně motáme přes dvacet let," říká kastelán Pavel Slavko. „Skutečnost se vždy nějak zakamufluje, chytře se manévruje tam, či onde. Nikdy se neřekne vše jasně. Veřejnost to ani nevnímá. Máme totiž dvě možnosti: respektovat výlučné souvislosti, díky nimž jsme na seznamu světového dědictví UNESCO, nebo z tohoto úžasného spolku můžeme čestně vystoupit; pak můžeme dělat, co chceme," kritizuje kastelán politické zacházení s fakty.

„Monitorovací mise zhodnotila všechny závěry od roku 2005 a znovu doporučuje zachovat a dodržet všechny historické hodnoty v zámecké zahradě. Nedoporučuje stavět otáčivé hlediště v místě zámecké zahrady. ICOMOS vyjádřilo znepokojení, že ve vyjednávací komisi není zastoupena odborná složka památkové péče. Schází se pouze politická reprezentace a za nás bývá přítomna jen generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková," podotkl Pavel Slavko a Jiří Olšan připojil:

„Určitě musí být v porotě architektonické soutěže odborníci na historické zahrady a památkovou péči, neboť projekt zasahuje do kulturního a památkového prostředí. Výrazně ovlivní prostředí kulturní památky materiálem, konstrukcí, provozem." I proto kastelán i vedoucí správy zámeckých zahrad upřednostňují jiné lokality pro točnu, a sice mimo hranice památky UNESCO. „Politický a odborný pohled by měly být v rovnováze," vysvětlují.

Jiří Zimola, hejtman kraje: Jsem rád, že všechna jednání české pracovní komise ohledně nového otáčivé hlediště v Českém Krumlově směřují ke kompromisu, který respektuje jednak politickou vůli a veřejný zájem, ale také vychází vstříc k doporučením či závěrům poradní mise Mezinárodní rady památek a sídel. Obecně nyní platí podle české legislativy, že točna může být tam, kde je. Tím dobrým kompromisem je vybudovat moderní krumlovskou točnu na stávajícím místě v zámecké zahradě, ale může se také v architektonické soutěži, již vypíše město České Budějovice, najít takové řešení, které vyhoví žádosti ICOMOSu a posune točnu o asi sedm osm metrů.

Tomáš Jirsa, senátor: O otázce českokrumlovské točny se bohužel v parlamentu hlasovat nebude, protože kdyby se o ní hlasovalo, tak jsem si jist, že veřejný zájem na jejím zachování je tak velký, že by hlasování bylo jednohlasné pro točnu. Moje role je tedy být součástí neformálního týmu starostů, hejtmana a ředitele divadla, týmu, který uplatňuje politický vliv na ministerstvo kultury a mediálně vysvětluje, jak to s točnou opravdu je. Znovu opakuji, je to pouze snaha českých památkářů krumlovskou točnu zlikvidovat, za UNESCO se pouze schovávají. Je to problém, který jsme v UNESCO sami otevřeli, a musíme si ho vyřešit doma.Otáčivé hlediště považuji za úžasný fenomén a zrušit ho bych považoval za neštěstí.

Co si myslíte vy? Jezdíte na točnu? Stěhovali byste ji jinam? Vyjádřete se v diskuzi

PAVEL POKORNÝ