Stížnost občana Milana Votruby starosta Zdeněk Turek (Nezávislí 2006) akceptoval a po dlouhé diskusi přijalo vedení města usnesení, podle kterého se bude této problematice dále věnovat.